| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

British auxiliary ships

Page history last edited by PBworks 14 years, 5 months ago

Auxiliary ships

 

NameTypeShipyardStartEndClass
Heclatorpedo depot shipHarland&Wolff18781926Hecla class
Vulcantorpedo boat carrierPortsmouth DYd18891955Vulcan class

Okręty pomocnicze

 

Okręty-bazy wodnosamolotów

Seaplane Carriers

 

Typy różne (1914-17) ex JMH

I. (1911, 1914)

2500 tk, tp; 96,3(mp)×12,5×4,9/ m; 3 TP Parsons, 6 k Babcock & Wilcox, 6000 KM, 3 śr, 20,5 w; 119 tw, / ; 2×102, 1×57pl, 4 wsam.; z. 250.

RIVIERA (..10/1.4.11; ex s/s bzn; rekw. 11.8.14; ws. 13.8.14; M. Płn.; 25.12.14 Cuxhaven; 15: Dover Patrol; 6.18: MF; 21.5.19: s/s bzn; 32: „Laird's Isle”; rekw. 39: OS torp.; 44: OD - pw.; 45: s/s; §§ 9.10.57, Troon)

 

II. (1911, 1914)

1881 tk, tp; 96,3(mp)×12,5×4,9/ m; 3 TP Parsons, 6 k Babcock & Wilcox, 6000 KM, 3 śr, 21,5 w; 119 tw, / ; 2×102, 1×57pl, 4 wsam.; z. 250.

ENGADINE (..10/23.9.11; ex s/s bzn; rekw. 11.8.14; ws. 13.8.14; M. Płn.; 25.12.14 Cuxhaven; 31.5/1.6.16 b. jutlandzka; 18: MF; 12.19: s/s bzn; 35: fil. „Corregidor”; †12.41, Zat. Manilska, 1 mina jap.)

 

III. (1907, 1914)

2540 tk, tp; 94,8(mp)×12,2×4,9/ m; 3 TP Parsons, 2 k, 6000 KM, 3 śr, 21 w; tw, / ; 2×102, 1×57pl, 6 wsam.; z. 250. 19..: 8×76pl.

EMPRESS (..06/13.4.07; ex s/s bzn; rekw. 11.8.14; ws. 25.8.14; M. Płn.; 25.12.14 Cuxhaven; 16 Egipt; 11.19: s/s bzn; 23: fr. „?”; §§ 1930)

 

IV. (1908, 1915)

3888 tk, tp; 114,3(mp)×14,0×4,9/ m; 3 TP, . k, 14000 KM, 3 śr, 24,5 w; tw, / ; 2×102, 1×57pl, 4 wsam.; z. 250.

BEN-MY-CHREE (..07/23.3.08; ex s/s bzn; rekw. 2.1.15; ws. 5.15; 6.15 Dardanele; 16 Aden; .. M. Egejskie; †11.1.17, rej. Castellanzo, tur. art. nadb.; ^ 1920; §§ 1923)

 

V. (1905, 1915)

2950 tk, tp; 110,0×12.8×4,0/ m; 3 TP, . k, 11000 KM, 3 śr, 23 w; tr, / ; 4×76/50, 1×57pl, 7 wsam.; z. 218. 19..: 76 à 2×102pl.

VINDEX (..04/7.3.05; ex s/s „Viking”; rekw. 15.3.15; ws. 9.15; M. Płn.; 4.5.16 Tondern; 18: MF; § 1919; sprz. 12.2.20: s/s „Viking”; §§ 1954, Barrow)

 

VI. (1892, 1915)

12950 tk, 18000 tp; 189,6×19,8×6,71/7,92 m; 2 MPV3, 13 k, 28000 KM, 2 śr, 21 w (28000=20,5); tw, 2600/20; 6×120, 11 wsam.; pl 38,1×10,7 m; z. 550. 1916: 18 w; dod. 1×76pl; dł. pl 50,3 m.

CAMPANIA (1.8.92/8.9.93; ex s/s bzn; zak. 27.11.14; ws. 17.4.15; GF; mod. 11.15-12.4.16; GF; kz†5.11.18, Firth of Forth, sztorm, KR „Glorious”, OL „Revenge”)

 

VII. (1911, 1915)

7000 tk, tp; 111,9(mp)×14,5× m; 1 MP.3, . k, KM, 1 śr, 11 w; tw, / ; 1×76, 2 wsam.; z. .

ANNE (../..11; 8.15 ex nm. s/s „Anne Rickmers”; zd. 8.14, Port Said; ‡11.3.15, koło Smyrny, tur. T, 1 t; b‡, Mudros; napr. 5-6.15; ws. 8.15; M. Czerwone; § 8.17: TW; 18: s/s bzn; 22: gr. „Ithaki”; 39: rum. „Moldova”; 42: pan. bzn; 54: „Jagrahat”; 55: „Moldova”; §§ 8.11.58, Hongkong)

 

VIII. (1903, 1915)

4678 BRT, tk, tp; 119,0(mp)×15,7× m; 1 MP.4, . k, KM, 1 śr, 10 w; tw, / ; 1×76, 2 wsam.; z. .

RAVEN II (../..03; 8.15 ex nm. s/s „Rabenfels”; zd. 8.14, Port Said; ws. 12.6.15; MF; ‡1.9.16, Port Said, nm. sam., bl; 16 M. Czerwone i Ind.; 1.18: TW „Ravenrock”; § 1.21; sprz. 23: s/s „?”; 23: jap. „Heiyei Maru 7”; 38: „Heiei 7”; †..4.)

 

IX. (1904, 1916)

2048 BRT, tk, tp; 103,9×13,1×4,9/ m; 3 TP, . k, 6300 KM, 3 śr, 21 w; tw, / ; 2×102, 1×57pl, 8 wsam.; z. 250.

MANXMAN (..03/15.6.04; ex s/s bzn; rekw. 17.4.16; GF; 10.17: MF; § 12.19; sprz. 12.2.20: s/s „Caduceus”; rekw. 41: OS rad. bzn; 45: s/s; §§ 9.8.49, Preston)

 

X. (1917)

3070 tk, tp; 107,3×13,9×4,27/ m; 2 TPm Parsons, 6 k Babcock & Wilcox, 6300 KM, 2 śr, 20 w; 293 tw, / ; 2×76, 2×76pl, 7 wsam.; z. 278.

NAIRANA (..14/21.6.15; ex s/s bzn; zak. 27.2.17; ws. 25.8.17; GF; 19 Archangielsk; sprz. 20: au. s/s bzn; b‡18.2.51, koło Melbourne; §§)

 

XI. (1917)

3300 ts, tp; 101,2×13,1×4,57/4,77 m; 2 TPm Brown-Curtis, 6 k cyl., 9500 KM, 2 śr, 20 (20,8) w; 300 tr, 1200/ ; 2×76 Mk I, 2×76pl, 9 wsam.; z. 258/280.

PEGASUS (PS) (..14/9.6.17/28.8.17; ex s/s „Stockholm”; zak. 27.2.17; GF; 19 Archangielsk; 3.20: MF; 24: OBL; § 22.8.31; §§ 11.9.31, Morecambe)

 

Typ „Ark Royal” (1914) ex JMH

6900 ts, 7080 tk, 7450 tp; 111,6×15,4×5,49/5,64 m; 1 MPV3, 3 k cyl., 3000 KM, 1 śr, 11 w (10,6); 508 tr, 3030/10; 2×76/50pl Mk I, 6 kmpl Maxim, 2 sam. Tabloid, 6 wsam. (3 Sopwith 807, 2 Pusher, 1 Short 135); pl 39,6×13,4 m, ph 45,7×13,7 m, 2 dźwigi 3 t, 144,7 tpl; z. 120+60. 7.4.15: sam. à 2 wsam. Sopwith Schneider. 1921: wsam. Bristol F2B. 1930: 1 kat.. 1938: 4×76/50pl Mk V, 2 kmpl. 11.40: dod. 2×20/70pl Oerlikon, 3 sam. Fulmar.

ARK ROYAL, 21.12.34: PEGASUS (I 35, 40: D 35) (7.11.13/5.9.14/10.12.14; ex s/s „Konakry”; zak. 5.14; MF; 17.2.15 Dardanele; 4.18 Syria; 11.18 M. Czarne; 1.20 Somali; rem. 11.20-4.21; @; 9.22: MF; 10.22 Turcja; rem. 4.23: OBTR, Malta; 30: okr. dośw. lotn.; @ 36; 9.39: HF; 26.7.41: OS; @ 2.44: OM-hulk; § 6.46; sprz. 18.10.46: pan. s/s „Anita I”; W.49: hol.; §§ 15.4.50, Grays)

 

OB balonów obserwacyjnych CITY OF OXFORD (ex fałszywy OL „St. Vincent”, ex s/s „City of Oxford”)

 

Typ „Albatross” (1928)

4800 ts, 6000 tp; 135,3×18,5×4,19/5,95 m; 2 TPm Parsons, 4 k Yarrow, 12000 KM, 2 śr, 20 w; 982 tr, 12150/10, 4200/21; 4×120/40 Mk VIII, 4×40/39pl Mk VIII, 9 wsam.; pl sz. 23,7 m, 1 kat.; z. 342+30/450. 193.: 6 wsam. Walrus. 1943: 2×120, 16×40pl4 Mk VIII, 6×20/70pl Oerlikon, bez wl.

ALBATROSS (I 22) (16.4.26/23.2.28/21.12.28; au.; 29.9.38: br.; 41 Atl. Płd.; 43: OW; ‡11.8.44, rej. Normandii, 1 t; nie napr.; sprz. 46: s/s „Hellenic Prince”; §§ 8.64, Hongkong)

 

OBśm. Typ „Engadine” (1967)

8000 ts, 9000 tp; 129, ×17,7×6,7 m; 1 SD5 Sulzer, 4400 KM, 1 śr, 16 w; tr, / ; 2 śm. Wessex, 4 śm. Wasp; rn; z. 75+115. 19..: Wessex à Sea King.

ENGADINE (K 08, EN) (../../15.12.67; §§ 1997, Alang, Ind.)

 

Okręty-bazy niszczycieli

Destroyers Depot Ships

 

OBTàOBN Typ „Hecla” (1878, 1878)

6400 tk, tp; 119,3(mp)×11,8×7,42 m; 2 MP.C, . k, 2400 KM, 2 śr, 13 w; tw, / ; 5×64f, 1×40f, . T; z. 277. 19..: 1×127, 4×64f. 1912: 5600 tk, tp; 4×76. 1916: dod, 2×102.

HECLA (../7.3.78/..; ex s/s „British Crown”; zak. 78; MF; mod. 12: OBN; §§ 13.7.26)

 

OBTàOBOP Typ „Vulcan” (1889)

6620 tk, tp; 113,7×17,7×6,71 m; 2 MPV3, 4 k cyl., 12000 KM, 2 śr, 20 w; 1000/1300 tw, / ; 8×120, 12×47, 6 wt 3561d,1r,4b (..), 6 T; St: pp 63, pps 127, psd 152; z. 432. 1915: bez 120, 16×47.

VULCAN (18.6.88/13.6.89/..; 15: OBOP; 31: OS „Defiance III”; §§ 1955)

 

Typy różne (1915-16) ex JMH

I. (1915, 1916)

8100 ts, 8600 tk, tp; 122,5×15,8×6,02 m; 1 MPV3, . k cyl., 2500 KM, 1 śr, 11 w; 960 tw, / ; 1×57; z. 224. 19..: 4×102, 1×76pl.

GREENWICH (F 10) (../5.7.15; ex s/s bzn; 47: s/s „Hembury”; 55: „Navem Hembury”)

 

OBN/OBE II. (1905, 1915)

11500 ts, tp; 147,8×17,7×6,10 m; 1 MPV3, . k cyl., 3300 KM, 1 śr, 10,5 w; tw, / ; 4×102, 1×76pl; z. 357.

SANDHURST (F 92) (../14.12.05; s/s „Manipur”; zak. 15; fałszywy KL „Indomitable”; ..: OBE; § 1946; §§ 4.46, Dalmuir)

 

Typ „Platypus” (1917)

3455 tk, tp; 99,1×13,4×4,80 m; 2 MPV3, 4 k cyl., 3500 KM, 2 śr, 15,5 w; 450 tw, / ; uzbr.?; z. 357.

PENGUIN (I 56, 40: D 56), 41: PLATYPUS (../28.10.16/..; ex „Platypus”; au.; 19.2.42 Darwin, ‡ 3 bliskie bl, 0†; § 20.2.58; §§ 1958, Jap.)

 

Typ „Woolwich” (1935)

8750 ts, 10200 tp; 185,3×19,5×4,34/5,03 m; 2 TPm Parsons, 4 k Admiralty, 6500 KM, 2 śr, 15,25 w; 1112 tr, / ; 4×102/45pl Mk V, 72 t, 200 bg; pp 25, pp(kam) 51; z. 666. 194.: dod. 2×40/39pl Mk VIII, 4×20/70pl Oerlikon.

WOOLWICH (F 80) (24.5.33/20.9.34/.6.35; § 1962; §§ 18.10.62, Dalmuir)

 

Typ „Tyne” (1941)

11000 (H: 10850) ts, 14000 tp; 189,3×20,1×4,88/6,25 m; 2 TPm Parsons, 4 k Admiralty, 8000 KM, 2 śr, 17 w; 1200 tr, / ; 8×114/45pl2 Mk III, 8×40/39pl4 Mk VIII, 2000 tr, 80 t, 150 bg; pp 51, gt 38; z. 818. H 194.: dod. 6×20/70pl Oerlikon. T 194.: dod. 15×20pl.

TYNE (F 24) (15.7.39/28.2.40/28.2.41; § 25.7.72; §§ 19.9.72, Barrow)

HECLA (F 20) (23.1.39/14.3.40/6.1.41; ‡15.5.42, koło Przyl. Igielnego, 1 mina, nm. SMp „Doggerbank”; napr. 18 tyg.; †12.11.42, na W od Gibraltaru 35°43'N 009°54'W, „U 515”, 5 t)

 

Typ „Blenheim” (1919-22, 1940) ex JMH

16600 ts, tp; 161,1×19,3×7,70 m; 2 TPm Parsons, . k cyl., 6800 KM, 2 śr, 14 w; tr, / ; 4×102pl, 8×40/39pl4 Mk VIII, 4(B: 8)×20/70pl Oerlikon; z. 674.

BLENHEIM (4 221) (../23.12.19; ex ts/s „Achilles”; zak. 40; § 1948; §§ 16.3.48, Barrow)

PHILOCTETES (F 134) (../25.5.22; § 22.1.48; §§ 17.11.48, Newport)

 

AQUARIUS (ex „Hampstead”) (I w. św.)

BLAKE (8.07 ex KR)

BLENHEIM (5.08 ex KR)

DIDO (16 ex KR)

DILIGENCE (ex „Tabaristan”) (I w. św.)

LEANDER (I w. św.)

SAPPHIRE II, 09: IMPERIEUSE (05 ex KP „Imperieuse”)

OBNàOBOP ST. GEORGE (3.10 ex KR; 17: OBOP)

TYNE (ex „Mariotis”) (I w. św.)

VINDICTIVE (10.44 ex OW, ex KR)

WOOLWICH (I w. św.)

 

Okręty-bazy okrętów podwodnych

Submarine Depot Ships

 

ex KNT Typ „Alarm” (1892, 1907-10)

3 okręty: ONYX, HEBE, ANTELOPE.

 

OB ex KN Typ „Condor” (1898-1900, 1911-17)

OBOP: 2 okręty: ROSARIO, SHEARWATER (kan.).

OB: 1 okręt: MUTINE.

 

Typ „Alecto” (1912)

935 ts, tp; 64,6×9,9×3,35 m; 1 MPV3, . k cyl., 1400 KM, 1 śr, 11 w; 180 tw, / ; .× ; z. 76.

ALECTO (J 10) (../29.8.11/..; § 1949; §§ 7.7.49, Llanelli)

 

OB ex KNT Typ „Halcyon” (1894, 1915)

OBOP: 1 okręt: HAZARD.

OBTR: 1 okręt: HALCYON.

 

Typy różne (1914-15) ex JMH

I. (1903, 1915)

6600 ts, tp; 118,2×14,5×6,32 m; 1 MPV3, . k cyl., 6350 KM, 1 śr, 14,5 w; tw, / ; 2×76pl; z. 238.

COCHRANE (F 08) (../31.3.03; ex s/s „Ambrose”; zak. 20.10.15; § 8.46; §§ 13.11.46, Inverkeithing)

 

II. (1915, 1915)

3500 tk, 5150 tp; 106,7×14,1×5,64 m; 1 MPV3, . k cyl., 3200 KM, 1 śr, 14,5 w; 498 tw, / ; .× ; z. 249.

TITANIA (F 32) (../4.3.15; ex s/s bzn; zak. 15; § 1948; §§ 6.48, Faslane)

 

III. (1905, 191.)

11300 ts, tp; 145,4×16,8×6,48 m; 1 MPV3, . k cyl., 3500 KM, 1 śr, 13 w; 1595 tw, / ; 2×102; z. 266.

CYCLOPS (F 31) (../27.10.05; ex s/s „Indrabarah”; zak. ..; § 1947; §§ 29.6.47, Newport)

 

IV. (1907, 1914)

5805 ts, 6100 tk, tp; 112,0×13,8×5,72 m; 1 MPV3, . k cyl., 2750 KM, 1 śr, 12,75 w; 615 tw, / ; 2×47pl; z. 262. 19..: 2×76pl.

LUCIA (F 27) (../12.11.07; ex nm. s/s „Spreewald”; zd. 9.14; ‡5.4.42, Colombo, sam. jap. L, 1 bl, 1†; 46: s/s „Sinai”; §§ 2.51, Spezia, Wł.)

 

ex N Typ „Albacore” (1907, 19..)

1 okręt: BONETTA.

 

Typ „Medway” (1929)

14650 ts, 18362 tp; 176,8×26,0×5,64/6,48 m; 2 SD. MAN, 8000 KM, 2 śr, 15,5 w; 610 tr, / ; 4×102/45 Mk V; 1880 tr, 144 t; pp 38, gt 32; z. 400. 19..: 2×102, 4×102pl.

MEDWAY (25) (.4.27/19.7.28/3.7.29; †30.6.42, koło Aleksandrii, „U 372”, 2-3 t)

MAIDSTONE (zam. an. 29)

 

Typ „Maidstone” (1938-39)

8900 ts, 11815 (F: 11965) tp; 161,8×22,25×4,65/6,15(F: 6,20) m; 2 TPm Parsons (F: Brown-Curtis), 4 k Admiralty, 7500 KM, 2 śr, 17 w; 1100 tr, / ; 8×114/45pl2 Mk I, 8×40/39pl4 Mk VIII, 1200 tr, 117 t; pp 25, pp(kam) 51; z. 459. 194.: dod. 4×20/70pl Oerlikon.

MAIDSTONE (F 44) (17.8.36/21.10.37/5.5.38; 8 fl. TR, PF8.45; 8.45: TG 111.2; § 1978; §§ 24.5.78, Inverkeithing)

FORTH (F 07), 72: DEFIANCE, 72: FORTH (30.6.37/11.8.38/12.5.39; § 1985; §§ 25.7.85, Kingsnorth)

 

Typy różne (1920-21, 1942) ex KRp

21550 tk, tp; M: 16314, W: 16418 BRT; 171,6×21,4×8,46 m; 2 TPm Parsons, 10 k cyl., 13500 KM, 2 śr, 17 w; 1965(W: 1728)/2250 tr, / ; 4×102pl2, 32×40/39pl8 Mk VIII, 19×20/70pl Oerlikon; z. 480.

WOLFE (F 37) (../3.7.20; 2.42 ex KRp - pn., ex ts/s „Montcalm”; zak. 22.5.42; mod. 2.42-1.43; 1 fl. OP; @ 50; § 1952; §§ 6.11.52, Faslane)

MONTCLARE (F 85) (../18.12.21; 4.42 ex KRp - pn., ex ts/s bzn, ex „Metapedia”; zak.2.6.42; 3 fl. OP, EF; @ 9.55; § 1.58; §§ 3.2.58, Inverkeithing)

 

Typ „Adamant” (1942)

12700 ts, 16500 tp; 200,55×21,5×4,95/6,48 m; 2 TPm Parsons, 4 k Admiralty, 8000 KM, 2 śr, 17 w; 1310 tr, / ; 8×114/45pl2 Mk III, 16×40/39pl4 Mk VIII, 8×12,7pl4, 1200 tr, 117 t; pp 51, gt 32; z. 1273. 194.: dod. 8×20/70pl Oerlikon.

ADAMANT (F 64) (18.5.39/30.11.40/28.2.42; § 21.7.70; §§ 11.9.70, Inverkeithing)

 

Typ hol. „Z 5” (Hol., 1915, 1942) ex T

263 ts, 310 tk, tp; 58,5(mp)×6,0×1,7 m; 2 MPV3, 2 k cyl., 3000 KM, 2 śr, 22 w; 100 tr, / ; 2×75, 2×12,7pl; z. 34.

BLADE (...) (..14/1.4.15; 2.3.42 ex hol. T „Z 5”; §§ 1945)

 

OBMOP Typ „Bonaventure” (1942, 1942) ex JMH

9166 ts, 10423 tp; 148,7×19,2×8,69 m; 2 MPV3+TPm Bauer-Wach, 5 k cyl., 8300 KM, 2 śr, 16 w; tr, / ; 2×102pl2, 12×20/70pl4×2,4×1 Oerlikon; z. .

BONAVENTURE (F 139) (../27.10.42; ex s/s „Clan Davidson”, ex „Clan Campbell”; zak. 42; 48: s/s „Clan Davidson”; §§ 1962, Hongkong)

 

Typ nm. „Weichsel” (1923, 1945) ex JMH

3974 ts, 5090 tp; 106,7×13,5×5,23 m; 1 MPV3, 2 k wr., 2000 KM, 1 śr, 12 w; 540 tw, / ; 1×88pl, 4×37pl., 4×20pl.; z. 222.

ROYAL RUPERT (...) (../.5.23; 45 ex nm. „Weichsel”, 28.8.36 ex s/s „Syra”; 47: radz. „Doniec”)

 

ADAMANT (../..11; ex JMH; 950 t; 14 w)

ARROGANT (6.11 ex KR)

BONAVENTURE (4.07 ex KR)

FORTH (04 ex KR)

MAIDSTONE (../..12; 3650 t; 14,5 w; 1000 tr)

OBTRàOBOP MARSHAL NEY (2.19 ex M; 8.20: OBOP)

OWàOBOP MEDUSA, 1.9.41: TALBOT, 2.43: MEDWAY II, 21.9.44: MEDUSA (5.41 ex SM, 1.25 ex M; 1.9.41: OBOP)

PACTOLUS (9.12 ex KR)

PANDORA (I w. św.)

PENGUIN (5.23 ex KR „Encounter”; au.)

ROYAL ARTHUR (15 ex KR)

THAMES (04 ex KR)

UPOLU (au.) (I w. św.)

 

Inne okręty-bazy

Depot Ships

 

OBŚ Typ „Vulcan” (1933, 1936) ex JMH

ts, tp, 623 BRT; 47,2(mp)×8,1×3,66 m; 1 MPV3, 1 k cyl., 678 KM, 1 śr, 11,5 w; tw, / ; bez uzbr.; z. .

VULCAN (T 51) (../..33; ex s/tr „Mascot”, ex „Aston Villa”; zak. 11.7.36; 47: s/tr „Fotherby”; 50: „Miriam”; 53: „Pollux”)

 

OBŚ Typ pol. „Iskra” (Hol., 1917, 1940)

538 ts, 560 tp; 41,4/50,7×7,9×3,7 m; 1 SD4 Nohab-Ursus, 260 KM, 1 śr, 7,5 w; tr, / ; szk. 3-m, 693 m2; bez uzbr.; z. 29+40.

PIGMY (...) (../19.6.17; 29.11.40 ex pol. OS „Iskra”, ex br. s/v „St. Blane”, ex hol. „Vlissingen”; 23.6.48: pol.; § 26.11.77; §§ 80/91 Świnoujście)

 

Typ nm. „Gustav Nachtigal” (Hol., 1944, 1945) ex JMH

3900 ts, 5750 tp; 114,0×14,6×5,5/6,00 m; 1 SD. Burmeister & Wain, 3600 KM, 1 śr, 15 w; tr, 10000/15; 2×76pl, 4×40pl, 5×20pl; z. 175.

ROYAL HAROLD (...) (..37/26.12.40; 45 ex nm. „Hermann von Wissmann”, 40 ex pol. m/s „Lewant II”; 10.50: belg. „Kamina”; 62: OSz/OS; § 1967)

 

ANDROMACHE (15 ex SM, 9.09 ex KR)

APOLLO (1.18 ex SM, 8.09 ex KR)

OBTR ARK ROYAL (4.23 ex OBW)

BRILLIANT (8.14 ex KR)

CRESCENT (11.15 ex KR)

CRESCENT II, 19: SUTLEJ (1.18 ex KP „Sutlej”)

GIBRALTAR (6.15 ex KR)

GRAFTON (19 ex KR)

OBŚT HERMIONE (12.16 ex KR)

INTREPID (16 ex SM, 9.10 ex KR)

IPHIGENIA (16 ex SM, 12.08 ex KR)

IRON DUKE (39 ex OL)

LATONA (17 ex SM, 6.08 ex KR)

MAGPIE (10.15 ex KN)

OBTR MANXMAN (62 ex SM; 5.69: OS mech.; §§ 3.10.71, Newport)

OBTR MARSHAL SOULT (12.40 ex M)

NAIAD (17 ex SM, 10.10 ex KR)

NIOBE (10.15 ex KR; kan.)

OSIRIS (4.15 ex s/s, 10.14 ex KRp)

PELORUS (16 ex KR)

PHILOMEL (18 ex KR; nz.)

PRINCE RUPERT (4.18 ex M)

RAINBOW (14 ex KR; kan.)

OBTR THESEUS (18 ex KR)

THETIS (16 ex SM, 8.07 ex KR)

WALLINGTON (5.3.19 ex KR „Wallaroo”; au.)

WILDFIRE, 6.17: PEMBROKE (06 ex KN „Nymphe”; 8.14: KN; 3.16: JP „Gannet”; 6.17: OB)

 

Okręty warsztatowe

Repair Ships

 

Typ „Resource” (1929)

12300 ts, 15580 tp; 162,8×25,4×5,26/7,01 m; 2 TPm Parsons, 4 k Yarrow, 7500 KM, 2 śr, 15,5 w; 1035 tr, / ; 4×102/45pl Mk V, 430 tr; pp 38, gt 32; z. 581. 194.: dod. 4×40pl, 10×20/70pl. Oerlikon.

RESOURCE (F 79) (../27.11.28/..; § 1954; §§ 2.54, Inverkeithing)

 

Typy różne ex JMH

I. (1918, 1942)

ts, tp, 16479 BRT; 183,1×20,6× m; 2 MPV3+TPm Bauer-Wach, . k cyl., 12200 KM, 3 śr, 16 w; tw, / ; .× pl, .× pl; z. .

WESTERNLAND (F 87) (../..18; ex s/s „Regina”; zak. 1.42; § 7.47; §§ 1947, Blyth)

 

II. (1921-25, 1944-46)

19000 ts, tp, AU: 13912, AR: 13984, AL: 14030 BRT; 164,0×19,9×8,31/9,6 m; 2 TPm Parsons (AL: Brown-Curtis, 4 k cyl., 8500 KM, 2 śr, 15 w; 1600/2287 tr, / ; 20×20/70pl Oerlikon; z. 592.

AUSONIA (F 53, 47: A 153) (../22.3.21; ex KRp - pn., ex ts/s bzn; zak. 3.6.42; przeb. 27.3.42-4.44; @ 45-46; 58: MF, Malta; @ 64; § 8.65; §§ 9.65, Castellon, Hiszp.)

ARTIFEX (F 28, 47: A 118) (../6.2.24; 1.12.42 ex KRp „Aurania” - pn., ex ts/s bzn; zak. 9.3.42; przeb. 20.1.42-5.44; § 1960; §§ 1.61, Spezia, Wł.)

ALAUNIA (F 17) (../7.2.25; ex KRp - pn., ex ts/s bzn; zak. 8.12.44; przeb. 5.44-8.45; § 1957; §§ 10.9.57, Blyth)

 

jw., lecz: 18750 ts; zan. 8,23/9,6 m; 4×102pl, 8×40pl4, 8×20pl; z. 596.

WAYLAND (F 137) (../11.3.21; ex ts/s „Antonia”; zak. 4.42; § 1945; §§ 4.48, Cairn Ryan)

 

OW/OBN III. (1924, 1946)

16120 ts, 18250 tp, 16688 BRT; 173,7×21,7×8,61 m; 2 MPV4+TPm Bauer-Wach, 6 k cyl., 15000 KM, 2 śr, 18 w; 2370 tr, / ; 20×20/70pl Oerlikon; z. 600.

RANPURA (F 39, 47: A 239) (../13.9.24; 44 ex KRp - pn., ex s/s bzn; zak. 43; przeb. 5.44-1.46; § 4.61; §§ 25.5.61, Spezia, Wł.)

 

OW/OD Typ „LBE” (194.-4.)

Landing Barges, Emergency Repair

ts, tp; 22,9-25,9×5,5-7,0×1,2-1,4 m; 2 SG. Chrysler, KM, 2 śr, 6 w; tb, 360/5; 1×20/70pl Oerlikon; z. 18-24.

LBE ... (../../..; ?)

LBE 8 (../../..; k‡19/25.6.44, plaże Normandii, sztorm; §)

LBE 17 (../../..; k‡19/25.6.44, plaże Normandii, sztorm; §)

LBE 25 (../../..; k‡19/25.6.44, plaże Normandii, sztorm; §)

LBE 26 (../../..; k‡19/25.6.44, plaże Normandii, sztorm; §)

LBE 27 (../../..; k‡19/25.6.44, plaże Normandii, sztorm; §)

LBE 57 (../../..; k‡19/25.6.44, plaże Normandii, sztorm; §)

LBE 60 (../../..; k‡19/25.6.44, plaże Normandii, sztorm; §)

ile?

 

Typ am. „Xanthus” (USA, 1944)

ts, 14250 tp; 134,6×17,4×8,38 m; 1 MPV3, 2 k wr., 2500 KM, 1 śr, 11 w; 1818 tr, / ; 1×127pl, 10×40/56pl2 Bofors, 2×20/70pl Oerlikon; z. 489.

ASSISTANCE (F 178) (..44/20.6.44/..44; 44 ex am. „?”/AR 17; 15.8.46: am. „?”; §§ 1974, Cleveland, USA)

DILIGENCE (F 174) (..44/8.7.44/..44; 44 ex am. „?”/AR 18; 29.1.46: am. „?”; §§ 1973, Kaohsiung, Tajwan)

HECLA (F 175) (..44/31.7.44/-; 44 ex am. „?”/AR 19; 44: am. „Xanthus”/AR 19)

DUTIFUL (F 176) (..44/13.9.44/-; 44 ex „Reliance”, 44 ex am. „?”/AR 20; 44: am. „Laertes”/AR 20)

FAITHFUL (F 177) (..44/10.10.44/-; 44 ex am. „?”/AR 21; 44: am. „Dionysus”/AR 21)

 

Typ „Holm Sound” (1944-45)

10000 ts, tp; 136,2×17,1×8,15 m; 1 MPV3, 3 k cyl., 2500 KM, 1 śr, 11 w; 1600 tr, / ; 12×20/70pl Oerlikon; z. 400.

HOLM SOUND (F 189) (4.11.43/5.9.44/8.11.44; ex „Empire Labuan”; 48: s/s „Avisbay”; 50: „Prah”; 59: „Naprijed”; §§ 1969, Split, Jug.)

DULLISK COVE (F 185) (18.11.43/4.9.44/15.11.44; ex „Empire Perak”; 47: s/s „Kafalonia”; 51: „Tyalla”; 57: „Wear Breeze”; §§ 1962, Jap.)

BEAULY FIRTH (F 187) (17.12.43/24.8.44/.12.45; ex „Empire Sarawak”; 48: s/s „Stanfirth”; 61: „Akamas”; 68: „Skepsis”; §§ 1968, Szanghaj, ChRL)

CUILLIN SOUND (F 88) (7.1.44/2.11./15.1.45; ex „Empire ...”; 48: s/s „James Clunies”; b†21.4.49, Punta Mogotas)

SOLWAY FIRTH (F 190) (22.1.44/31.10.44/30.12.44; ex „Empire Lagos”; 47: s/s „Kongsborg”; 55: fiń. „Olofsborg”; 4.10.59: pol. „Huta Florian”; §§ 10.10.71, Bilbao, Hiszp.)

MULLION COVE (F 186) (..44/..44/.7.45; ex „Empire Penang”; 48: s/s „Margaret Clunies”; 51: „Waynegate”; 61: „Katingo”; 64 „President Magsaysay”; 68: „Magsaysay”; k‡19.7.68, na S od Korei, pożar; §§ Pusan, Korea)

MORAY FIRTH (F 62) (13.2.44/17.10.44/2.11.45; ex „Empire Pitcairn”; 47: s/s „Linaria”; 54: „Eskglen”)

 

Typ „Beachy Head” (Kan., 1945-46)

8580 (*8755) ts, 11270 tp; 134,6×17,4×6,10/8,00 m; 1 MPV3, 2 k Foster Wheeler, 2500 KM, 1 śr, 11 w; 1600 tr, 11400/10; 32×20/70pl2 Oerlikona; z. 445. 194.: 16×20pl.

BEACHY HEAD (F 02) (8.6.44/27.9.44/20.3.45; wyp. 47: hol. „Vulkaan”; 50: br.; 52: kan.; 53: „Cape Scott”; § 1977)

BERRY HEAD (F 18) (15.6.44/21.10.44/30.5.45; §)

MULL OF GALLOWAY (F 26) (19.6.44/26.10.44/15.5.45; 45 ex „Kinnaird Head”; § 1965; §§ 2.65, Hamburg, Nm.)

FLAMBOROUGH HEAD (F 88) (5.7.44/7.10.44/25.4.45; 51: kan.; 53: „Cape Breton”)

RAME HEAD (F 34, ..: A 134) (12.7.44/22.11.44/18.8.45; § 75/80: siły specjalne)

HARTLAND POINT (F 25) (18.7.44/4.11.44/11.7.45; 12.62?-3.66? Borneo; 74: s/s bzn; §§ 2.79, Santander, Hiszp.)

DUNCANSBY HEAD (F 58) (29.7.44/17.11.44/8.8.45; ..: hulk; § 12.69; §§ 1970, Hiszp.)

BUCHAN NESS (F 36) (21.10.44/10.2.45/26.7.45; § 1959; §§ 25.9.59, Faslane)

DUNGENESS (F 46) (1.12.44/15.3.45/2.10.45; 47: s/s „Levuka”; 48: „Triadic”)

GIRDLE NESS (F 04) (7.12.44/29.3.45/5.9.45; ex „Penlee Point”; 56: OE rak.; § 10.7.70; §§ 11.8.70, Faslane)

ORFORD NESS (F 67) (20.12.44/12.4.45/-; zam. an. 18.8.45; u. 46 jako s/s „Rabaul”; 48: „Dongola”; 61: „Apj Ashwini”; §§ 1965, Bombaj, Ind.)

MULL OF KINTYRE (F 86) (21.12.44/5.4.45/24.10.45; 12.62?-3.66? Borneo; § 10.69; §§ 25.1.70, Hongkong)

DODMAN POINT (F 19) (6.1.45/14.4.45/3.10.45; § 1963; §§ 17.4.63, Spezia, Wł.)

FIFE NESS (F 29), 45: ADASTRAL (19.1.45/30.4.45/28.11.45; ex „Prawle Point”; 45: RAF; 53: s/s „Granhill”; 54: „Merlin”; §§ 23.6.71, Whampoa, ChRL)

RATTRAY HEAD (F 73) (27.1.45/8.8.45/-; zam. an. 18.8.45; u. 46 jako s/s „Iran”; 47: „Mabel Ryan”)

PORTLAND BILL (F 05) (1.2.45/18.5.45/31.10.45; 51: s/s „Zinnia”; 64: „Chrysopolis”; §§ 5.65, Kaohsiung, Tajwan)

TARBAT NESS (F 84) (12.2.45/29.5.45/-; zam. an. ..; u. 47 jako s/s „Lautoka”; 48: „Devanha”; 61: „Fortune Canary”; 64: „Wing An”)

SPURN POINT (F 42) (16.2.45/8.6.45/21.12.45; 48: s/s „Lakemba”)

CAPE WRATH* (F 49) (16.3.45/24.8.45/5.3.46; 51: s/s „Marine Fortune”; 54: „St. Marcos”; 56: „Dittmar Koel”)

SELSEY BILL (F 54) (28.12.45/11.7.45/-; zam. an. 30.8.45; u. 46 jako s/s „Waitemata”)

MULL OF OA (F 96) (3.3.45/11.8.45/-; 45 ex „Trevose Head”; zam. an. 18.8.45; u. 46 jako s/s „Turan”; 47: „Betty Ryan”)

 

Typ „Diligence” (Szw., 1981, 1984)

Repair/Maintenance Ship

ts, 10600 tp; 111, ×21,0×6,7/8,3 m; 1 SDe., 6000 KM, 1 śr, 15,5 w; tr, 500/12; 4×20pl; rn; z. 40+90.

DILIGENCE (A 132) (../..81; ex szw. m/s „Stena Inspector”; zak. 83; przeb. 83-84; Falklandy; 91 Kuwejt; 30.1-11.8.03 Irak)

 

OW (I w. św.):

ASSISTANCE (../..01; 9800 t; 13 w; 10×47; mod. 26-27)

CYCLOPS (../..06; 11500 t; 12 w; 6×102; ex „Indrabarah”; †18.3.18, Augusta, Sycylia, „UC 25”, 3 t)

 

ADVENTURE (43 ex SM)

ALBATROSS (43 ex OBW; au.)

DERBY HAVEN (45 ex F „Loch Assynt”)

OWOD LSE 1 (4. ex OD „LST 81”)

OWOD LSE 2 (4. ex OD „LST 82”)

OWOD LSE(LC) 50 (16.7.45 ex OD „LST 425”)

OWOD LSE(LC) 51 (6.45 ex OD „LST 215”)

OWOD LSE(LC) 52 (30.6.45 ex OD „LST 360”)

OWOD LSE(LC) 53 (5.3.45 ex OD „LST 402”)

OWTR PRODIGAL (43 ex D)

OWTR PRODUCT (43 ex D)

TRIUMPH (A 108) (12.64 ex LL; § 1975; §§ 26.11.81)

VICTORIOUS, 20: INDUS (3.16 ex JP, 2.15 ex OL)

VINDICTIVE (3.40 ex KR; 10.44: OBN)

WOODBRIDGE HAVEN (45 ex F „Loch Torridon”)

 

Okręty naprowadzania lotnictwa

 

BOXER (44 ex OD)

FDT 13 (31.12.43 ex OD „LST 13”)

FDT 216 (13.2.44 ex OD „LST 216”)

FDT 217 (13.2.44 ex OD „LST 217”)

 

Typy różne (194.) ex JMH

Landing Ships, Fighter Direction

I. (1919, 194.)

ts, tp, 2957 BRT; 100,6×13,1×5,49 m; 2 TPm Curtis, . k cyl., 9000 KM, 2 śr, 21 w; tr, / ; 2×76pl; z. .

ANTWERP (4 209) (../..19; rekw. 4.; 45: zwrot)

 

II. (1940, 194.)

ts, 5000 tp; 96,0×13,5×5,79 m; 1 MPV3, 2 k cyl., 1900 KM, 1 śr, 12,75 w; tw, / ; 24×20/70pl9×2,6×1 Oerlikon; z. .

STUART PRINCE (D 17) (../..40; rekw. 4.; 51: s/s „Fort Hamilton”)

 

Okręty nurkowe

 

ex TR Typ „Hunt I” (1917, 1923)

1 okręt

 

Typ „Otter” (Au., 1942, 1943-45) ex JMH

45 ts, tp; 16,8×4,5×1,90 m; 1 SD., KM, 1 śr, w; tr, / ; .× pl, . kmpl; z. 7.

OTTER (...) (../..42; ex m/s bzn; zak. 11.11.43; au.; sprz. 68: ?)

HUNTER (...) (../..42; ex m/s bzn; zak. 14.5.45; au.; 25.10.47: m/s „?”)

 

ex TR Typ „Ton” (1954, 19..)

1 okręt

 

Poławiacze torped

Torpedo Recovery Vessels

 

Typ „TRV 1” (1942-46)

235 ts, tp; 31,4×6,3×1,83 m; 1 SD6 Widdop, 300 KM, 1 śr, 9,5 w; tr, / ; 1×20/70pl Oerlikon; z. 12.

TRV 1 (...) (../4.4.42/..; sprz. 6.69: ?)

TRV 2 (...) (../1.4.42/..; 50: m/s „Island Commodore”; §§ 1955)

TRV 3 (...) (../23.1.43/..; § 9.9.68; §§ Newhaven)

TRV 4 (...), 57: DOLPHIN (../20.2.43/..; 57: OM; § ok. 1971)

TRV 5 (...) (../23.2.43/..; 46: m/s „Nordaas”)

TRV 6 (...), 64: ENDLEIGH (../27.4.45/..; ?)

TRV 7 (...) (../6.10.45/..; 48: TP; sprz. 2.2.55: ?)

TRV 8 (...) (../17.4.46/.10.46; 52: m/s „Arrowhead”; §§ 1955)

 

Typ au. „TRV 1” (Au., 1945-..)

ts, tp; × × m; . ..., KM, . śr, w; tr, / ; ×pl; z. .

TRV 1 (...), ..: J'ATTENRRAI (../../..45; au.; 57: m/s „Eucumbene II”; ..: „Zane Gray II”)

TRV 2 (...) (../../..45; au.; sprz. 29.10.71: ?)

TRV 3 (...) (../../..45; au.; 68: m/s „Snowy”; 84: „Deerubbun”)

TRV 4-TRV 16 (...) (../../..; RAAF; ?)

 

Typ „Endeavour” (1966)

88 ts, tp; 23,2×4,4× m; . SD., 340 KM, . śr, 10,5 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

ENDEAVOUR (A 213) (../..66/..; ? 90/94)

 

Typ „Torrent” (1971)

550 ts, tp; 46, ×9,6×3,4 m; . SD. Paxman, KM, . śr, 12 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

TORRENT (A 127) (../../..)

TORRID (A 128) (../../..; ? 90/94)

 

Typ „Tornado” (1979-80)

660 ts, tp; 47,4×8,5× m; 2 SD. Mirrless, 2200 KM, 2 śr, 14 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

TORNADO (A 140) (../../..)

TORCH (A 141) (../../..)

TORMENTOR (A 142) (../../..)

TORREADOR (A 143) (../../..)

 

Okręty hydrograficzne

Survey Ships

 

ex KN Typ „Cadmus” (1901, 1906)

2 okręty

 

ex KN Typ „Condor” (1900, 1907)

1 okręt

 

Typ „Endeavour” (1912)

1280 tk, tp; 73,5×10,4×3,58 m; 1 MPV3, . k cyl., 1100 KM, 1 śr, 13 w; 220 tw, 9000/ ; 1×47, 1 km; z. 139.

ENDEAVOUR (J 91) (../30.3.12/..; 41: OBOZ; sprz. 30.9.46: ?)

 

FLYING FOX (...) (..17/28.3.18/..18; 20: hulk; sprz. ..: ?)

EAGLET (...) (..17/11.5.18/.6.18; ex „Irwell”, ex „Sir Bevis”; 23: hulk; sprz. ..: ?)

 

ex TR Typ „Hunt II” (1918-19, 1919)

6 okrętów

 

ex E Typ „24” (1918, 1922-25)

4 okręty (1 au.)

 

ex E Typ „Arabis” (1915, 19..)

1 okręt (au.)

 

Typ „Discovery II” (1929)

ts, tp, 1062 BRT; 79,8×11,0×5,33 m; 1 MPV3, 2 k cyl., 1500 KM, 1 śr, 12,5 w; tr, / ; .× pl; z. . 11.39: 1×76pl.

DISCOVERY II (...), 11.39: DISCOVERY (F ...) (../..29/.11.29; rząd Falklandów; 11.39: KNp „Discovery”; 45: zwrot)

 

Typ „Investigator” (1925, 1932) ex JMH

1572 ts, 1890 tp; 75,3×11,4×4,11/4,95 m; 2 MPV3, 2 k cyl., 2400 KM, 2 śr, 12,5 w; 292 tr, / ; 1×120, 2×20pl, 2 kmpl; z. 109.

INVESTIGATOR (J 81) (../13.3.25; ex KB „Patrick Stewart”; zak. ..; ind.; sprz. 51: ?)

 

Typ „Challenger” (1931) ex OBad

1140 ts, tp; 67,1×11,0×3,81 m; 1 MPV3, 2 k Admiralty, 1200 KM, 1 śr, 12,5 w; 340 tr, 9000/12; 1×76pl, 2×20pl; z. 84.

CHALLENGER (J 98) (../1.6.31/..; §§ 1.54, Dover)

 

ex E Typ „Bittern” (1936)

1 okręt

 

ex E Typ „Bridgewater” (1930, 1938)

2 okręty

 

ex TR Typ „Halcyon” (1936-38, 1938-4.)

7 okrętów

 

Typ „Research” (1939)

757 ts, tp; 43,4×10,4×4,04 m; brgt., 1114 m2, 1 SD. Petter Atomic, 160 KM, 1 śr, 6,5 w; tr, / ; uzbr.?; z. 31.

RESEARCH (J 96) (8.10.37/4.4.39/-; bud. wstrz. ..; §§ 10.52, Plymouth)

 

ex ŚOP Typ „HDML” (1940-45, 194.)

7 okrętów

 

ex E Typ „Swan” (1940, 19..)

1 okręt (au.)

 

ex F Typ „Bay” (1945-46)

4 okręty

 

ex D Typ „Moa” (1941, 19..)

1 okręt (nz.)

 

ex TR Typ „Algerine” (194., 1949-59)

4 okręty (kan.)

 

ex F Typ „River” (1942-44, 1951-59)

3 okręty (2 au.)

 

Typ „Vidal” (1951)

1940 ts, 2200 tp; 93, ×12,2×3,3 m; . SD., 8000 KM, . śr, 16 w; tr, 9500/10; 4×47pl, 1 śm.; rn; z. 160.

VIDAL (...) (../../..; ? 70/90)

 

Typ „John Biscoe” (1956)

2250 ts, tp; × × m; . SD., 1450 KM, . śr, 12 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

JOHN BISCOE (...) (../../..; ? 70/90)

 

Typ „Discovery” (1962)

3000 ts, tp; × × m; . SD., KM, . śr, w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

DISCOVERY (...) (../../..; ? 70/90)

 

ex TR Typ „Ton” (1952-54, 19..)

2 okręty

 

Typ „Hecla” (1965-74)

1915 ts, 2733 tp; 79,3×14,8×4,6 m; 3 SDe. Paxman, 5830 KM, 1 śr, 14 w; tr, 12000/10; 1 śm. Wasp; rn, sa; z. 123.

HECLA (A 133) (..64/..64/..65; § 1997)

HYDRA (A ...) (..64/..64/..66; ..: indon. „Dewa Kembar”)

HECATE (A 137) (../..65/..66; ? 90/94)

 

jw., lecz: 2125 ts, 2510 tp; 79,3×14,9×4,7 m; 1 śm. Lynx.

HERALD (A 138) (..72/..73/..74; 91 Kuwejt)

 

Typ „Bulldog” (1968-69)

800 ts, 1090 tp; 58,0×11,4×3,6 m; 4 SD. Blackstone, 2640 KM, 2 śr, 15 w; tr, 4500/12; bez uzbr.; rn, sa; z. 38.

BULLDOG (A 317) (../..67/..68)

BEAGLE (A 319) (../..68/..68)

FAWN (A 335) (../../..68; ? 90/94)

FOX (A ...) (../../..; ? 70/90)

 

OH/KB Typ „Newton” (1976)

3150 ts, 4650 tp; 98,6×16,0×4,7 m; 3 SDe. Mirrless, 4350 KM, 1 śr, 15 w; tr, 5000/13; .× pl; rn, sa; z. 64.

NEWTON (A 367) (..73/..75/..76)

 

Typ „Auricula” (1980)

940 ts, 1100 tp; 52,0×11,0×3,6 m; 2 SD. Mirrless, 1300 KM, 2 śr, 12 w; tr, / ; bez uzbr.; rn, sa; z. 32.

AURICULA (A 285) (..79/..79/..80)

 

Typ „Gleaner” (1983)

Survey Motor Launch

22 ts, tp; 14,8×4,7×1,3 m; 2 S.. Rolls-Royce+1 SD. Perkins, 520+72 KM, 3 śr, 14 w; tr, 450/10; bez uzbr.; rn, sa; z. 6.

GLEANER (A 86) (../../..83)

 

Typ „Challenger” (1984)

Seabed Operations Vessel

ts, 7200 tp; 134,1×18,0×5,5 m; 5 SDe. Ruston, 6200 KM, 2 VS, 15 w; tr, 8000/ ; bez uzbr.; rn; z. 185.

CHALLENGER (K 07) (..80/..81/3.8.84; sprz. 90/94: m/s „?”)

 

Typ „Roebuck” (1986)

1060 ts, 1477 tp; 64,0×13,0×3,8 m; 4 SD. Mirrless, 3040 KM, 2 śr, 15 w; tr, 4000/10; bez uzbr.; rn, sa; z. 52.

ROEBUCK (A 130) (..84/..85/..86; 02-9.6.03 Irak; mod. 04-..)

 

Typ „Marine Explorer” (Nm., 19.., 19..)

ts, 3300 tp; 83,6×13,6×5,6 m; . SD. Deutz, 3000 KM, . śr, 13 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

MARINE EXPLORER (. ...) (../..; ex nm. m/s „Hamburg”)

 

Typ „Scott” (1997)

13500 ts, 15000 tp; 130,1×21,5×8,30 m; 2 SD. Krupp-MaK, 10880 KM, 1 śr, 17,6 w; tr, / ; bez uzbr.; rn, sh SASS Mk 4; z. 42+21.

SCOTT (A 131) (../.9.96/.5.97)

 

Typ „Echo” (2003)

3500 ts, tp; 90,0×16,0×5,50 m; SDe. , k ., KM, śr, w; tr, 9000/12; 4×20/90pl Oerlikon GAM-B01; rn; z. 46.

ECHO (H 87) (10.4.01/4.3.02/7.3.03)

ENTERPRISE (H 88) (../../17.10.03)

 

Okręty meteorologiczne

 

ex F Typ „River” (1942-44, 1947-50)

3 okręty (kan.)

 

ex K Typ „Castle” (194., 1958-60)

5 okrętów

 

Okręty-cele

 

AGAMEMNON (4.23 ex OL)

CENTURION (8.27 ex OL; 11.42: OOPL)

GORGON (6.22 ex M)

HOOD (11 ex OL)

NELSON (2.48 ex P)

SUPERB (20 ex OL)

SWIFTSURE (19 ex OL)

 

ex N Typ „Skate” (1895, 1905)

1 okręt

 

OC/H Typ „Bloodhound” (1938)

35 tk, tp; 20,7×5,8×0,9 m; . S.., 1600 KM, . śr, 25 w; tr, / ; 1 wt 533 (3); z. 5.

BLOODHOUND (../..37/..38; b†31.1.43, Bincleaves)

 

OC/H Typ „DCMB” (1938)

ts, tp; ×× m; . .Pm.., . k, KM, śr, w; tr, / ; .×, .×pl, .×pl, . kmpl, min, bg; z. .

DCMB 1, 42: CT 02 (../../23.5.38; ?)

 

OC/H Typ „DCTB” (1940-44)

ts, tp; × × m; . SG. Thornycroft, KM, . śr, w; tb, / ; .× pl., . kmpl; z. .

DCTB 1, 42: QUEEN SWAN 1 (../../11.4.40; § 1946)

DCTB 2, 40: MTB 106 (../../.6.40; †16.10.40, ujście Tamizy, 1 mina)

DCTB 3, 42: QUEEN SWAN 2 (../../27.3.40; § 1946)

DCTB 4, 42: MTB 107 (../../.6.40; § 11.41)

QUEEN SWAN 3, 49: RCB 3 (../../17.6.43; ex „DCTB 5”; sprz. 52: ?)

QUEEN SWAN 4, 49: RCB 4 (../../22.7.43; ex „DCTB 6”; sprz. 52: ?)

QUEEN SWAN 5, 49: RCB 5 (../../24.9.43; sprz. 7.7.49: ?)

QUEEN SWAN 6, 49: RCB 6 (../../12.10.43; sprz.: 52: ?)

QUEEN SWAN 7 (../../27.10.43; § 11.47)

QUEEN SWAN 8 (../../8.11.43; § 1948)

QUEEN SWAN 9 (../../4.4.44; § 11.47)

QUEEN SWAN 10 (../../4.4.44; s†..48)

 

OC/H Typ fr. „VTB 8” (Fr., 1935, 1940) ex ŚT

19 tk, 21 tp; 18,85×4,9×1,23 m; 2 SG12V Lorraine-Dietrich, 2200 KM, 2 śr, 46 w; 3,6 tb, / ; bez uzbr.; z. .

B 063 (../..35; ex fr. „VTB 9”; rekw. 3.7.40; 41: WFr. „VTB 9”; § 1.44)

 

OC/H ex ŚOP Typ „MA/SB 1” („BPB 60 ft”) (1938-39, 1941)

1 okręt

 

OC/H ex ŚT Typ „MTB 1” („BPB 63 ft”) (1936-39, 1942)

7 okrętów

 

OC/H ex KTRàŚT Typ „BPB” (1938, 1942)

1 okręt

 

OC/H ex JP Typ „HSL ?” (19.., 1943)

ts, tp; ×× m; . .Pm.., . k, KM, śr, w; tr, / ; .×, .×pl, .×pl, . kmpl, min, bg; z. .

CT 12 (../..; 43 ex RAF JP „HSL 102”; § 1.46)

CT 13 (../..; 43 ex RAF JP „HSL 106”; § 1.46)

CT 14 (../..; 43 ex RAF JP „HSL 104”; § 1.46)

CT 15, 43: ANT (../..; 43 ex RAF JP „HSL 103”; § 5.47)

CT 20 (../..; 43 ex RAF JP „HSL 112”; § 1945)

CT 21 (../..; 43 ex RAF JP „HSL 115”; § 8.45)

CT 29 (../..; 43 ex RAF JP „HSL 114”; § 4.45)

 

OC/H ex ŚA Typ „MGB 6” („BPB 70 ft”) (1939-41, 1943)

4 okręty

 

OC/H ex ŚT Typ „MTB 69” („Vosper 72 ft”) (1939-41, 1943)

2 okręty

 

OC/H ex ŚT Typ „MTB 31” („Vosper 73 ft”) (1940-42, 1943)

3 okręty

 

OC/H ex ŚT Typ „MTB 73” („Vosper 73 ft”) (1941-48, 1945)

8 okrętów

 

OC/H ex ŚT/ŚA Typ am. „PT 71” („Higgins”) (USA, 1940-44, 1945)

6 okrętów

 

OC/H ex ŚT Typ „MTB 412” („BPB 72 ft”) (1942-46, 1946-5.)

8 okrętów

 

OC/H Typ „CT 101” (1947-48)

ts, tp; ×× m; . .Pm.., . k, KM, śr, w; tr, / ; .×, .×pl, .×pl, . kmpl, min, bg; z. .

CT 101, 49: CT 8101 (../../11.11.47; sprz. 22.10.58: ?)

CT 102, 49: CT 8102 (../../27.2.48; sprz. 22.10.58: ?)

CT 103, 49: CT 8103 (../../9.4.48; sprz. 3.12.58: ?)

CT 104, 49: CT 8104 (../../19.5.48; sprz. 22.10.58: ?)

 

ex N Typ „Battle” (194., 1947)

3 okręty

 

ex N Typ „County” (1960, 1978)

1 okręt

 

ex T Typ „25” (1886, 1911)

1 okręt

 

ex OP Typ „L” (1918, 1925)

1 okręt

 

ex OP Typ „S” (1941-43, 1944-45)

4 okręty

 

Okręty ćwiczebne lotnictwa

 

ex N/NE Typ „Towns” (1917-20, 1942-45)

16 okrętów

 

ex N Typ „Amazon” (1926, 1944)

1 okręt

 

Transportowce wojska

 

ANNE (8.17 ex OBW)

RAVENROCK (1.18 ex OBW „Raven II”)

TERRIBLE (15 ex KR)

 

Transportowce zaopatrzenia

 

TZ (I w. św.):

ALBATROSS

BARON HERRIES

INTABA

ORTOLAN

PEREGRINE

SORRENTO

STORK

SWIFT

ALCINOUS

BARALONG (..: Q)

BARON ARDROSSAN

BATTENHALL

CHANTALA

CHINKOA

CIVILIAN

CLAN MACGILLIVRAY

CLAN MACQUARRIE

CROWN OF ARRAGON

CROWN OF CASTILE

CROWN OF GALICIA

EGRET

EMPIRE

FLORIDIAN

GLENTURRET

HIRONDELLE

INDRANI

INTOMBI

JABIRU

LAKONIA

MANCO

MURITAI

NETHERBY HALL

PALMA

PESHAWUR

STATESMAN

SWANLEY

TOR HEAD

TRINGA

UMGENI

UMTALI

VANELLUS

WHIMBREL

WILDRAKE

ZARIA

GRIVE (2037 BRT; 8.14 ex s/s; 8.15: s/s; 2.16: KNp; ‡8.12.17, „UC 40”, 1 t)

STEPHEN FURNESS (12.14: KNp; 3.16: TZ)

 

BILOELA (../..19; 9720 t; 11 w; 4000 tw, 1250 tr, 50 t wody; z. 70; au.)

PROVIDER (kan.; II w. św.; 9 w)

 

Typ „Reliant” (1923, 1933)

ts, 17000 tp, 7938 BRT; 143,7×17,7×9,22 m; 1 TPm Brown-Curtis, 4 k cyl., 5000 KM, 1 śr, 14 w; 2170 tr, / ; .× pl, . kmpl, tł; z. .

RELIANT (X ...) (../..23; ex ts/s „London Importer”; zak. 3.33; 46: ts/s „Anthony G.”; 49: „Firdausa”; §§ 1963, Pak.)

 

Typ „Bacchus” (1936)

5150 ts, 5815 tp; 102,9×15,0×4,88/5,49 m; 1 MPV3, 3 k cyl., 2000 KM, 1 śr, 12 w; 643 tr, / ; .×102, .×76pl, . kmpl, 3300 tł; z. 44.

BACCHUS (X 03) (../15.7.36/.9.36; 62: s/s „Pulau Bali”; §§ 1964, Singapur)

 

Typ „Robert Dundas” (193.)

900 ts, tp; 67,2(*67,1)×10,7×4,11 m; 1 SD6 Atlas Polar, 960 KM, 1 śr, 10,5 w; 60 tr, / ; 1×76pl, 2×20pl, 1100 tł; z. 20.

ROBERT DUNDAS (...) (../28.7.38/..; ? 70/90)

ROBERT MIDDLETON* (...) (../29.6.38/..; ? 70/90)

 

Typ „Victory” (Kan., 1943-45)

9790 ts, 14000 tp; 134,6(**134,0; ***134,3)×17,4×8,46(*8,23) m; 1 MPV3, 2 k Babcock & Wilcox, 2500 KM, 1 śr, 11 w; 1600 tr, 11400/10; 1×102, 8×20/70pl Oerlikon, 10300 tł; z. 250.

FORT COLVILLE** (Y1 15) (../..43/19.9.43; 50: s/s „Lake Kootenay”; 57: „Andros Cygnet”; 57: „Theoskepasti”; 65: „Marietta T.”)

FORT DUNVEGAN (Y1 19) (../28.2.44/14.4.44; § 1968; §§ 1968, Kaohsiung, Tajw.)

FORT KILMAR (Y1 34) (../2.3.44/25.5.44; 47: s/s „Islandside”; 51: „Catherine MS”; b‡10.2.64, Zat. Tokijska; §§)

FORT CONSTANTINE (Y1 20) (../11.3.44/25.4.44; § 9.69; §§ 1969, Hamburg, Nm.)

FORT PROVIDENCE (Y1 47) (../6.4.44/8.7.44; 48: s/s „Eastwater”; 52: „Duneside”; 52: „Libero”; 59: „Dugi Otok”)

FORT McDONNELL (Y1 46) (../18.4.44/1.8.44; 47: s/s „Cliffside”; 51: „Cavodora”; 52: „Captain Lukis”)

FORT ALABAMA (Y1 61) (../2.5.44/22.8.44; 47: s/s „Gulfside”; 51: „Anthony”; 64: „Blue Marlin”)

FORT EDMONTON (Y1 75) (../16.5.44/13.9.44; 47: s/s „Federal Voyager”; §§ 1961, Chiba, Jap.)

FORT WRANGELL (...) (../4.9.44/22.12.44; 48: s/s „Eastwave”; 52: „Lagoonside”; 52: „Lagos Ontario”)

FORT ROSALIE* (X 142) (29.8.44/18.11.44/7.7.45; § 1973; §§ 3.73, Castellon, Hiszp.)

FORT SANDUSKY* (...) (11.9.44/25.11.44/1.8.45; § 1973; §§ 3.73, Castellon, Hiszp.)

FORT WAYNE*** (...) (19.9.44/2.12.44/1.9.45; 50: s/s „Angusdale”; 54: „Cape Adam”; 56: „Andora”; b‡..59, rz. Św. Wawrzyńca; §§ 7.59, Savona, Wł.)

 

Typ „Park” (1944-45)

9790 ts, 14000 tp; 134,6(*134,0)×17,4×8,23 m; 1 MPV3, 2 k Babcock & Wilcox, 2500 KM, 1 śr, 11 w; 1600 tr, 11400/10; 1×102, 8×20/70pl Oerlikon, 10300 tł; z. 250.

BUFFALO PARK (...), 45: FORT CHARLOTTE (../../5.4.44; § 1968; §§ 1968, Singapur)

CORNISH PARK* (...), 45: FORT BEAUHARNOIS (../../29.10.44; ex „Fort Grand Rapids”; 45: kan.; 48: br.; § 1963; §§ 1963, Spezia, Wł.)

QUEENSBOROUGH PARK (X 141), 45: FORT DUQUESNE (../../25.11.44; 45: kan.; 47: br.; § 5.67; §§ 29.6.67, Tamise)

MONTEBELLO PARK (...), 45: FORT LANGLEY (../../18.5.45; § 1970; §§ 7.70, Bilbao, Hiszp.)

 

TL Typ „Blackburn” (1945-46)

Naval Aviation Store Carriers

990 ts, tp; 52,6×9,1×3,05 m; 2 SD8 Crossley, 960 KM, 2 śr, 10,5 w; 60 tr, / ; 1×76pl, 2×20/70pl Oerlikon, tł, dźwig 12 t i 6 t; z. .

RIPON (F 106) (../15.3.45/..45; sprz. 25.2.59: ?)

SEAFOX (F 114) (../16.5.45/.11.46; sprz. 12.58: ?)

SEA GLADIATOR (F ...) (../-/-; zam. an. 9.5.47; w. 24.9.49; u. 49 jako m/s „Golden Lynx”; 51: „Springwood”; 53: „Leafoam”)

SEA HURRICANE (F ...) (../-/-; zam. an. 9.5.47; w. 18.12.48; u. 49 jako m/s „Goldenhind”; 51: „Purple Emperor”; 55: „Towai”)

BLACKBURN (F 113) (../4.2.46/..; 50: JP)

ROC (F 122) (../28.3.45/..; 59: m/s „?”)

WALRUS (F 116), 53: SKUA (../28.5.45/..; 52?: m/s „Sergen”)

 

Typ „Resurgent” (1950-51)

9400 ts, 14000 tp; 145, ×19,0×7,6 m; . SD., 6500 KM, . śr, 16 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

RESURGENT (...) (../../..; ? 70/90)

RETAINER (...) (../../..; ? 70/90)

 

Typ „Somersby” (1954)

9893 ts, 13730 tp; 143, ×18,7×8,0 m; . SD., 8250 KM, . śr, 18 w; tr, / ; .× pl, śm.; rn; z. 110.

SOMERSBY, ..: RELIANT (...) (../../..; ? 70/90)

 

Typ „Bacchus” (1962)

ts, 4700 tp; 107, ×16,7× m; . SD., 5500 KM, . śr, 16 w; tr, / ; .× pl; rn; z. 57.

BACCHUS (...) (../../..; ? 70/90)

HEBE (...) (../../..; ? 70/90)

 

Typ „Resource” (1967)

13000 ts, 22890 tp; 195,1×23,5×8,69 m; 2 TPm AEI, . k, 20000 KM, 1 śr, 21 w; tr, 12000/ ; 2×40pl, 1-4 śm. Sea King, 18029 tł; rn; z. 171. 19..: 40pl à 2×20pl.

RESOURCE (A 480) (..64/..66/..67; 4-6.82 Falklandy; @ 11.91-2.92; § 16.6.97; §§ 24.6.97, Indie)

REGENT (A 486) (../../..; 4-6.82 Falklandy; ? 90/94)

 

Typ „Lyness” (1966-67)

7780 ts, 9011 tk, 16792 tp; 159,7×22,0×6,7/7,8 m; 1 SD., 11520 KM, 1 śr, 19 w; tr, 12000/16; 2 śm. Sea Knight, 7782 tł; rn; z. 107+44.

LYNESS (...) (../../..; sprz. 18.1.81: am. „Sirius”/AFS 8)

STROMNESS (A 344) (../../..; 4-6.82 Falklandy; sprz. 5.11.81: am. „Saturn”/AFS 10)

TARBATNESS (A 345) (../../..67; sprz. 13.12.83: am. „Spica”/AFS 9)

 

Typ „Fort Grange” (1978-79)

Fleet Replenishment Ships

ts, 23600 tp; 183,9×24,1×8,6/9,0 m; 1 SD. Sulzer, 23200 KM, 1 śr, 22 w; tr, 10000/20; 2×20pl, 1 śm. Sea King, 8160 tł, 3 dźwigi 10 t, 3 - 5 t; rn; z. 185.

FORT GRANGE (A 385), ..: FORT ROSALIE (..73/..76/..78; 4-6.82 Falklandy; 91 Kuwejt; 9.2-28.5.03 Irak)

FORT AUSTIN (A 386) (..75/..78/..79; 4-6.82 Falklandy; 24.1-28.5.03 Irak)

 

Typ „Fort Victoria” (1993)

Fleet Replenishment Ships

ts, 32550 tp; 204, ×28,5×9,8 m; 2 SD. SEMT-Pielstick, 23900 KM, 2 śr, 20 w; tr, / ; [1×32VLS wpkpl Sea Wolf (..)], 4×30pl, 3 śm. Sea King, 12500 tr, 5000 t amunicji, 3000 tł suchych, 500 tł chłodzonych; rn, rdn, rnrpl, ra, sa; z. 125+72.

FORT VICTORIA (A 387) (..86/..90/..93; 18.1-28.5.03 Irak)

FORT GEORGE (A 388) (3.9.89/..91/..93)

 

Transportowce amunicji

Armament Store Carriers

 

Typ „Bison” (1893)

766 ts, tp; 50,3×7,9× m; 1 MPV3, . k cyl., KM, 1 śr, w; tr, / ; .×pl, . kmpl, 320 tł; z. .

BISON (...) (..92/1.11.92/..93; 46: s/s „Parita”)

 

Typ „Upnor” (1899)

600 ts, tp; 43,3×7,3× m; 1 MPVC, . k cyl., KM, 1 śr, 7,5 w; tw, / ; .×pl, . kmpl, 280 tł; z. .

UPNOR (...) (..98/30.3.98/..99; § 1951)

 

Typ „Woomera” (19..)

tk, tp, 300 BRT; × × m; . ..., . k, KM, . śr, 8 w; tr, / ; .× pl; z. .

WOOMERA (...) (../../..; au.; k†11.10.60, koło Sydney, pożar i ekspl. starej amunicji)

 

Typ „Isleford” (1913, 1914)

ts, tp, 423 BRT; 45,7×7,8× m; 1 MPV3, . k cyl., KM, 1 śr, 8,5 w; tw, / ; .×pl, . kmpl, 350 tł; z. .

ISLEFORD (...) (../..13; ex s/s bzn; zak. 14; †.1.42, koło Wick)

 

Typ „Fort Lavernock” (1920)

ts, tp, 435 BRT; 43,3(mp)×7,6×3,81 m; 1 MPVC, 1 k cyl., 550 KM, 1 śr, 9 w; tw, / ; .×pl, . kmpl, 560 tł; z. .

FORT LAVERNOCK (...), 24: JOHN EVELYN (../../.2.20; 46: s/s bzn)

 

Typ „Bedenham” (1938)

ts, tp, 1192 BRT; 70,1×11,4× m; 1 MPV3, . k cyl., KM, 1 śr, 10 w; tw, / ; .×pl, .×pl, 1277 tł; z. .

BEDENHAM (...) (..38/26.9.38/..38; k†27.4.51, Gibraltar, ekspl.)

 

Typ „Bowstring” (1938)

ts, tp, 220 BRT; 37,2×6,9×2,29 m; 1 MPV3, 1 k cyl., 100 KM, 1 śr, 8 w; 10 tr, 1324/8; .×pl, . kmpl, tł; z. .

BOWSTRING (...) (..38/27.8.38/..38; § 1980; §§ 3.80, Portsmouth)

 

Typ „Ballista” (1939-40)

ts, tp, 122 BRT; × × m; 1 MPV3, . k cyl., KM, 1 śr, w; tw, / ; .×pl, . kmpl, tł; z. .

BALLISTA (...) (..39/6.10.39/..39; ..: PT; 71: s/s bzn; †..75, cieśn. Mull)

OBUS (...) (..39/2.11.39/..40; sprz. 3.6.64: ?)

 

Typ „Kinterbury” (1943)

ts, 1488 tp; 60,8×10,1×3,96 m; 1 MPV3, 1 k cyl., 900 KM, 1 śr, 11 w; 153 tw, / ; 1×76pl, 4×20/70pl Oerlikon, 769 tł; z. 13. 194.: tr, / .

KINTERBURY (...) (..42/19.11.42/.4.43; § 30.8.78; §§ 11.78, Sittingbourne)

THROSK (...) (..42/28.9.43/.12.43; sprz. 31.3.79: s/s? „?”)

 

Typ „Chatenden” (1944)

ts, tp, 322 BRT; 41,8×7,5×2,74 m; 1 SD. Crossley, KM, 1 śr, 8 w; 21 tr, 3300/8; .×pl, .×pl, tł; z. .

CHATENDEN (...) (..43/14.10.43/..44; § 1966, §§ 1966, Portsmouth)

 

Typ „Enfield” (1945-46)

604 ts, 800 tp; 44,0×7,7×3,20 m; 1 MPV3, 1 k cyl., 500 KM, 1 śr, 10,5 w; 60 tr, 1764/10; .× pl, 240 tł; rn; z. 13.

ENFIELD (...) (../5.9.45/..45; § 23.9.69; §§ 1969, Inverkeithing)

GATLING (W 50) (../9.7.45/25.10.45; § 22.9.69; §§ 1969, Portsmouth)

MAXIM (...) (../6.8.45/..45; § 15.11.77; §§ 1977)

NORDENFELT (W ..) (../30.11.45/.3.46; § 11.2.72; §§ 1972, Pembroke)

SNIDER (...) (../16.11.45/..46; sprz. 64: ?)

 

Typ „Flintlock” (1946)

ts, tp, 187 BRT; 31,4(mp)×6,3× m; 1 SD. Petters, 280 KM, 1 śr, 9 w; tr, / ; .× pl, tł; z. .

FLINTLOCK (...) (../..46/..46; sprz. ..: ?)

MATCHLOCK (...) (../..46/..46; § 1973; §§ 1973, Briton Ferry)

 

Typ „Kinterbury” (1977-81)

Naval Armament Carriers

1150 ts, 1970 tp; 70,6×11,9×4,6 m; 2 SD. Mirrless-Blackstone, 3000 KM, 1 śr, 14 w; tr, 5000/10; 760 tł; rn; z. 22.

KINTERBURY (A 378) (../../..)

THROSK (A 379) (../../..; ? 90/94)

ARROCHAR (A 382) (../../..)

 

CLAN FRASER (...) (†7.4.41, Pireus, nm. sam. He-111, . bl)

 

Transportowce

 

TP (I w. św.):

GROWLER

INDUSTRY

RELIANCE

BACCHUS

ABERCRAIG

AIRE

ARDGARTH

ARIADNE CHRISTINE

ARLEIA

ARMOURER

ARRIVAL

ASTURIAN

BANGARTH

BEN NEVIS

BERNICIA

BRAESIDE

BRIXHAM

BROOK

BROOMHILL

BUCCANEER

BURRIANA

CALDER

CARLSTON

CARNALEA

CATO

CHALKIS

CHARLES GOODANEW

CHESTERFIELD

CHEVIOT

CLAN MACRAE

CLANDEBOYE

CLERMISTON

CLIFTON GROVE

CLYDEBURN

CLYDESDALE

CORNISHMAN

CORTES

CRAGSIDE

CUNENE

DERWENT (..: Q)

DON

DUNVEGAN

ECHO

EGBA

EMERALD

ENDCLIFFE

EROS

ESKWOOD

FAIRY

FARRALINE

FERNLEY

FERRYHILL

GERTIE

GOSFORTH

HAMPSHIRE

HARMODIUS

HARPERLEY

HEBBLE

HELMSMAN

HERMISTON

HODDER

HOVA

HUNTSCLYDE

HUNTSCRAFT

HUNTSGULF

IMMINGHAM

JUNIN

KASSALA

LARNE

LEICESTER

LIBERTY

LORD ANTRIM

LOSSIE

LUCENT

LUTTERWORTH

M. J. HEDLEY (..: Q)

MACCLESFIELD

MERSEY

MOORGATE

NASCOPIE

NIDD

NIGERIA

NORFOLK COAST

NOTTS

OCEAN TRANSPORT

PALM BRANCH

RAYFORD

RIEVAULX ABBEY

SEA SERPENT

SIBIR

SKIPPER

SOLFELS

SPORTSMAN

STAVELEY

STEERSMAN

STEPHEN

SUSQUEHANNA

TEES

TEESSIDER

TELAMON

THESEUS

THESPIS

TRELAWNEY

TROSTAN

VICTOR

VOLANA

VOLHYNIA

VOLTURNUS

WAR CASTLE

WAR CYPRESS

WAR DOWN

WAR GASCON

WAR GRANGE

WAR LEMUR

WAR MAGPIE

WAR MANGO

WAR MUSIC

WAR WOLF

WATERLAND

WEARSIDER

WELSHMAN

WENNING

WESTBOROUGH

WESTPHALIA (..: Q „Cullist”)

WHARFE

WHINHILL

WHITE HEAD

WIRRAL (..: Q)

YARBOROUGH

 

messengers:

ALERT

ALEXANDRA

AQUILLA

ARETHUSA II

ASTERIA

BARRY

BORODINO

BRIGHTON

BROCKLESBY

C 64

C 65

CELTIC PRIDE

CLIFFORD

CURRAN

DEVANEY

EBLANA

ELPINIKI

ERMINE

F. A. TAMPLIN

FLORIS

GRANSHA

GRONINGEN

HUNGERFORD

INVICTA

IBIS

KILLINGHOLME

NUGGET

OPULENT

OSMANIEH

OVERTON

PEBBLE

PETROLEA

POLGOWAN

POLLY BRIDGE

PORTIA

PRINCESS ALBERTA

PRINCESS ENA

PRINCESS MAUD

PRINCESS OF WALES

PRINCESS VICTORIA

RACE FISHER

REDBREAST

RIVER FISHER

ROSALEEN

SAN PATRICIO

SAXON

SCANDINAVIA

SILVERFIELD

SKELWITH FORCE

SPINEL

STAMFORDHAM

SUNIK

SUSETTA

THE VICEROY

TRENT

TURQUOISE

VITRUVIA

WEXFORD COAST

WHEATBERRY

 

miscellaneous:

ABASSIEH

ACRRINGTON

ALEXIS

ALHAMBRA

ANNANDALE

ARGO (i)

ARGO (ii)

ARNO

BORDERGLEN

CORDOVA

COVE

DAFFODIL (rekw. też 11.39 - pn.: Dp)

EDINBURGH CASTLE

EL KAHIRA

ELEANOR

ETNA

FORCADOS

GLENGOIL

GLENMORE

GOLDEN EAGLE

GOTHLAND

HC 9

HC 10

HARDEN

HAUPIRI

HUBBUCK

IRIS

ISLE OF SKYE

JOHN PENDER

JOHN SANDERSON

KING EDWARD

LADY CORY WRIGHT

LAGOS

LORD MORTON

MAGDA

MAYUMBA

MEDLAR

MINIA

MONA'S ISLE (rekw. też 39 - pn.: KNp)

NAUTPUR

NIGEL

PEREGRINE II

POLISH MONARCH

PRINCE

PRINCE ABBAS

PRINCE EDWARD

PRINCESS LOUISE

QUEEN VICTORIA

RAMILLIES

REDSTART

SPEY

SUNHILL

THE LADY CARMICHAEL

VICTORIA IV

WHITE SWAN

WINIFRED

WREXHAM

ZEPHYR

 

inne

BERRIMA (10.14 ex KRp; au.)

 

Typ „Cairney” (1915)

ts, tp, 131 BRT; 38,1(mp)×5,0× m; 1 MP.., 1 k cyl., KM, 1 śr, w; tw, / ; .×pl, . kmpl, tł; z. .

CAIRNEY (...) (../..15/..; sprz. 26.2.47: ?)

 

Typ „Demeter” (Szw., 1919, 1941)

ts, tp, 5646 BRT; 134,1×17,1×8,00 m; 2 SD6 Götaverken, 2400 KM, 2 śr, 12 w; tr, / ; .×pl, .×pl, tł; z. .

DEMETER (...) (../..19; ‡..40, 1 mina; zak. 6.41: hulk; sprz. 49: ?)

 

Typ am. „APc” (USA, 1943)

125 ts, 238 tp; 33,5×6,5×1,83/3,35 m; 1 SD., 400 KM, 1 śr, 10 w; tr, 3095/9,5; 4×20/70pl Oerlikon, 62 ż lub 17 tł; z. 20.

FT 1 (...) (../../..43; ex am. „APc 51”; 46: USA)

FT 2 (...) (../../..43; ex am. „APc 52”; 46: USA)

FT 3 (...) (../../..43; ex am. „APc 53”; 46: USA)

FT 4 (...) (../../..43; ex am. „APc 54”; 46: USA)

FT 5 (...), 44: TENDERFOOT (../../..43; ex am. „APc 55”; 46: USA)

FT 6 (...) (../../..43; ex am. „APc 56”; 46: USA)

FT 7 (...), 44: ASTRAVAL (../../..43; ex am. „APc 58”; 44: OW; 46: USA)

FT 8 (...) (../../..43; ex am. „APc 59”; 46: USA)

FT 9 (...) (../../..43; ex am. „APc 60”; 46: USA)

FT 10 (...) (../../..43; ex am. „APc 61”; 46: USA)

FT 11 (...) (../../..43; ex am. „APc 65”; 43: gr. „Velestinon”; ?)

FT 12 (...) (../../..43; ex am. „APc 66”; 44: gr. „Elasson”; ?)

FT 13 (...) (../../..43; ex am. „APc 71”; 44: gr. „Kalavryta”; ?)

FT 14 (...) (../../..43; ex am. „APc 72”; 46: USA)

FT 15 (...) (../../..43; ex am. „APc 75”; 44: gr. „Distimon”; ?)

FT 16 (...), 44: TENDERHEART (../../..43; ex am. „APc 76”; 46: USA)

FT 17 (...) (../../..43; ex am. „APc 77”; 46: USA)

FT 18 (...) (../../..43; ex am. „APc 78”; 46: USA)

FT 19 (...) (../../..43; ex am. „APc 79”; 46: USA)

FT 20 (...) (../../..43; ex am. „APc 57”; 46: USA)

FT 21 (...) (../../..43; ex am. „APc 62”; 46: USA)

FT 22 (...) (../../..43; ex am. „APc 63”; 46: USA)

FT 23 (...) (../../..43; ex am. „APc 64”; 46: USA)

FT 24 (...) (../../..43; ex am. „APc 67”; 44: gr. „Lehovon”; ?)

FT 25 (...) (../../..43; ex am. „APc 68”; 46: USA)

FT 26 (...) (../../..43; ex am. „APc 69”; 46: USA)

FT 27 (...) (../../..43; ex am. „APc 70”; 47: USA)

FT 28 (...) (../../..43; ex am. „APc 73”; 44: gr. „Ankhialos”; ?)

FT 29 (...) (../../..43; ex am. „APc 74”; 46: USA)

FT 30 (...) (../../..43; ex am. „APc 97”; 46: USA)

 

Typ „W 1” (Ind., 1945-46)

ts, tp; 35,1(mp)×7,9× m; 1 ...., . k, KM, 1 śr, w; tr, / ; .×pl, . kmpl, tł; z. .

W 1-W 4 (...) (../../..; ?)

W 5 (...) (../2.3.45/11.9.45; ?)

W 6 (...) (../27.7.45/7.11.45; ?)

W 7 (...) (../../..; ?)

W 8 (...) (../../..; ?)

W 9 (...) (../25.8.45/28.12.45; ?)

W 10 (...) (../23.10.45/..46; ?)

 

Typ „701” (19..)

ts, tp; × × m; . ..., KM, . śr, w; tr, / ; .×pl, . kmpl, tł; z. .

701-708 (…-...) (../../..; )

 

Typ „?” (19..)

ts, 603 tp; 38,1×7,3×3,66 m; 2 SD. Ruston & Hornsby, 306 KM, 2 śr, 8,5 w; tr, 1000/7,5; .×pl, . kmpl, tł; z. 10.

32 bez nazw (...) (../../..; )

 

TP (1939-45)

EMPIRE TROOPER (13994 BRT; ‡25.12.40, nm. KRC „Admiral Hipper”, art.)

 

TL Typ „Athene” (1941)

9435 ts, 10890 tp; *9190 ts, 10650 tp; 148,7×19,2×5,33/7,01(*5,41/6,71) m; 2 MPV3 Kincaid+TP Bauer-Wach, 5 k cyl., 8300 KM, 2 śr, 16 w; 985 tr, / ; 1×120/45 Mk I, 1×102/45pl Mk V, 4×40/39pl Mk VIII, 10×20/70pl Oerlikon; pp 51, pśh 38; 16-20 sam. lub 40 sam. ze złożonymi skrzydłami, 129.560 lpl; 2 rdp 286; z. .

ATHENE (D 25) (.12.39/1.10.40/27.9.41; ex s/s „Clan Brodie”; 46: s/s „Clan Brodie”; §§ 6.63, Hongkong)

ENGADINE* (D 71) (16.3.40/26.5.41/17.11.41; ex s/s „Clan Buchanan”; 46: s/s „Clan Buchanan”; §§ 14.11.62, Kartagena, Hiszp.)

 

TP ex nm.

EMPIRE CORNFORTH (../..22; 865 BRT; MP; 7.46 ex nm. „Erna”, ex s/s bzn; 47: gr. s/s „Troodos”; 52: kost. „Burica”; 55: gr. „Dimitris”; 55: pan. „Cedar”)

EMPIRE CONSTRUCTOR (../..22; 1200 BRT; MP; 45 ex nm. „Pinnau”, ex s/s bzn; 47: s/s „Estkon”)

EMPIRE MEDWAY (../..38; 2388 BRT; MP; 4.8.45 ex nm. „Wandsbeck”, ex s/s bzn; 46: radz. „Aleksandr Puszkin”)

EMPIRE CATCHER (../..42; 535 BRT; MP; 46 ex nm. „V 5716”, ex norw. s/s „Flandern”; 48: s/s „A. K. Frary”; 57: jap. „Toshi Maru 11”; 59: „Daishin Maru 2”)

EMPIRE WHARF (../..38; 3069 BRT; SD; 45 ex nm. „Angelburg”, ex m/s bzn; ..: m/s „Zent”; §§ 7.62)

EMPIRE NIDD (..40/.10.43; 4742 BRT; 133,0×16,8×7,5 m; 1 SD8, 6600 KM, 1 śr, 18 w; 45 ex nm. „Minden”, ex pol. m/s „Łódź”; 46: radz. m/s „Denis Dawydow”; 20.5.47: pol. „Generał Walter”; §§ 1971, Hongkong)

EMPIRE MOLE (../..39; 3457 BRT; SD; 9.45 ex nm. „Salzburg”, ex m/s „Panther”; 47: m/s „Reventazon”; 63: pan. „Kimolos”)

EMPIRE THAMES (../..20; 5791 BRT; TP; 6.45 ex nm. „Urundi”, ex ts/s bzn; 47: pan. ts/s „Valparaiso”; ..: gr. „Kalamai”; §§ 1949)

EMPIRE GALAY (../..27; 1846 BRT; MP; 6.45 ex nm. „Capri”, ex s/s bzn; 46: radz. „Nadieżda Krupskaja”)

 

Typ „Bembridge” (1970-71)

118 ts, tp; 24,4×5,5×1,6 m; 1 SD., 225 KM, 1 śr, 10,5 w; tr, / ; .× pl; rn; z. 6.

BEMBRIDGE (A 101) (../../..)

CARTMEL (A 350) (../../..)

 

Typ „Bee” (1970-73)

Fleet Tenders

200 ts, 450 tp; 34,0×8,5×3,4 m; 1 SD. Lister Blackstone, 665 KM, 1 śr, 10 w; tr, 3000/10; bez uzbr.; rn; z. 7.

BEE (A 216) (../../..)

CRICKET (A 229) (../../..; ? 90/94)

COCKCHAFER (A 230) (../../..)

GNAT (A 239) (../../..)

LADYBIRD (A 253) (../../..)

CICALA (A 263) (../../..; ? 90/94)

SCARAB (A 272) (../../..)

 

Typ „Clovelly” (1971-74)

Fleet Tenders

120 ts, 143 tp; 24,4×6,4×1,9 m; 1 SD., 320 KM, 1 śr, 10,5 w; tr, / ; .× pl; rn; z. 6.

CLOVELLY (A 389) (../../..; § 1994)

CRICCIETH (A 391) (../../..; ? 90/94)

CRICKLADE (A 381) (../../..)

CROMARTY (A 488) (../../..)

DENMEAD (A 363) (../../..; ? 90/94)

DORNOCH (A 490) (../../..)

DUNSTER (A 393) (../../..; ? 90/94)

ELKSTONE (A 353) (../../..)

ELSING (A 277) (../../..)

EPWORTH (A 355) (../../..)

ETTRICK (A 274) (../../..; ? 90/94)

FELSTED (A 348) (../../..)

FINTRY (A 394) (../../..)

FOTHERBY (A 341) (../../..; ? 90/94)

FROXFIELD (A 354) (../../..; ? 90/94)

FULBECK (A 365) (../../..)

GLENCOE (A 392) (../../..; ? 90/94)

GRASMERE (A 402) (../../..)

HAMBLEDON (A 1769) (../../..)

HARLECH (A 1768) (../../..)

HEADCORN (A 1766) (../../..)

HEVER (A 1767) (../../..)

HOLMWOOD (A 1772) (../../..)

HORNING (A 1773) (../../..)

LAMLASH (A 208) (../../..)

LECHLADE (A 211) (../../..)

LLANDOVERY (A 207) (../../..)

 

jw., lecz: ODem.

INVERGORDON (A ...) (../../..)

ILCHESTER (A 308) (../../..)

INSTOW (A 309) (../../..)

IRONBRIDGE (A 311) (../../..)

IXWORTH (A 318) (../../..)

 

Typ „Loyal” (1972-78)

Fleet Tenders

120 ts, 143 tp; 24,4×6,4×1,9 m; 1 SD., 320 KM, 1 śr, 10,5 w; tr, / ; .× pl; rn; z. 6.

LOYAL CHANCELLOR (A 1770) (../../..)

LOYAL HELPER (A 157) (../../..)

LYDFORD (A 251) (../../..)

MEAVY (A 254) (../../..)

LOYAL MODERATOR (A 220) (../../..; § 1994)

LOYAL PROCTOR (A 1771) (../../..; § 1994)

SUPPORTER (A 158) (../../..)

LOYAL WATCHER (A 159) (../../..)

LOYAL VOLUNTEER (A 160) (../../..; § 1994)

LOYAL MEDIATOR (A 161) (../../..)

 

Typ „Manly” (1981-82)

150 ts, tp; × × m; . SD., KM, . śr, 11,5 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

MELTON (A 83) (../../..)

MENAI (A 84) (../../..)

MEON (A 87) (../../..)

MILFORD (A 91) (../../..)

MANLY (A 92) (../../..; ? 90/94)

MENTOR (A 94) (../../..; ? 90/94)

MILBROOK (A 97) (../../..; ? 90/94)

MESSINA (A 107) (../../..)

 

Typ „Adamant” (1992)

Submarine Tender

ts, tp; 30,8×7,8×1,1 m; 2 SD., KM, . śr, 23 w; tr, / ; .× pl; rn; z. .

ADAMANT (A 232) (../../..)

 

Typ „Sea Centurion” (Jap., 19.., 1996-98)

17500 ts, tp; 162,5×25,6×6,52 m; 2 SD7 Kawasaki-MAN, 13400 KM, 2 śr, 19 w; tr, / ; .× pl; pl 22,9×21,7 m; rn; z. .

SEA CRUSADER (A 96) (../..; ex m/s „Celestine”; czart. 96; 5.2-26.5.03 Irak; 6.8.03: zwrot)

SEA CENTURION (A 98) (../..; ex m/s „Stena Grecia”; czart. 98; ..: zwrot)

 

Węglowce

 

WG ex nm.

EMPIRE CONGRESS (../..23; 1441 BRT; MP; 30.6.45 ex nm. „Elbing”, ex s/s „?”; 47: norw. s/s „Skuld”; 48: „Ringas”)

EMPIRE CONAVON (../..22; 1544 BRT; MP; 46 ex nm. „Leba”, ex szw. „Britt”; 47: s/s „Baltkon”)

EMPIRE SALMONPOOL (../..24; 4803 BRT; MP; 46 ex nm. „Putzig”, ex br. s/s „Salmon Pool”; 47: s/s „Irene K.”; 55: „Whitelodge”)

 

Zbiornikowce ropy

Oil Tankers

 

ZR (I w. św.):

KHARKI ()

MERCEDES ()

PETROLEUM (../..01; 10000 t; 13 w)

INDUSTRY (../..01; 1500 t; 10 w)

ISLA ()

BURMA (../..11; 4000 t; 11 w)

ATTENDANT, CAROL (../..13; 2000 t; 8 w)

SERVITOR (../..14; 2040 t; 8 w)

FEROL ()

TREFOIL (../..13; 4100 t)

TURMOIL (../..15; 4500 t; 12 w)

OLYMPIA ()

ERIVAN ()

BAYOL (15/16 ex atrapa KL „Queen Mary”, ex s/s „Cevic”; rekw. też 3.43 - ZRp)

CRENELLA (5504 BRT; MP, 1 śr, 13 w; ../..97; ex s/s „Montcalm”; 14: atrapa br. OL „Audacious”; 16: ZR; 23: norw. s/s „Rey Alfonso”; ??)

OAKLEAF ? ABADOL (8106 BRT; 147,8×18× m; MP, 1 śr, 12,5 w; ../..99; ex s/s „Montezuma”; 14: atrapa br. OL „Iron Duke”; 15: ZR; †25.7.17, rej. Płn. Hebrydów, „UC 41”, 1 t)

PERTHSHIRE (../..12; 5900 t; 12 w; 15/16 ex atrapa OL „Vanguard”, ex s/s „Pertshire”)

RANGOL (7064 BRT; MP, 1 śr, 12 w; ../..98; ex s/s „Mount Royal”; 14: sobowtór br. OL „Marlborough”; 16: ZR; ??)

RUTHENIA (7392 BRT; 135,9×15,8× m; MP, 2 śr, 13 w; ; ../31.3.00; 16 ex s/s „Lake Champlain”, 14 ex „Ruthenia”, 13 ex „Lake Champlain”; 14: atrapa OL „King George V”; zak. 1.16: ZR; 29: hulk, Singapur; zd. 42: jap. „Choran Maru”; 45: br. „Ruthenia”; b†30.10.46, koło Pladjoe, skała; ^ 49; §§18.6.49, Dalmuir)

SAXOL (7535 BRT; 135,9×15,8× m; MP, 2 śr, 13 w; ../..99; ex s/s „Lake Eire”, 14 ex „Tyrolia”, 13 ex „Lake Eire”; 14: atrapa br. OL „Centurion”; 16: ZR; §§ 1919)

TEAKOL (15/16 ex atrapa KL „Invincible”, ex s/s „Patrician”)

ESTURIA ()

BARKOL (10.16 ex szalanda)

BATTERSOL (10.16 ex szalanda)

BLACKOL (10.16 ex szalanda)

GREENOL (10.16 ex szalanda)

PURFOL (10.16 ex szalanda)

SILVEROL (10.16 ex szalanda)

DREDGOL (../..18; ex pogłębiarka; 7100 t; 11 w)

CREOSOL ()

KURUMBA (X 64) (7930 t; 10 w; 4000 tr; ../4.9.16; 20: au.; 48: s/s „Angeliki”; 55: „Evangelos”; §§ 28.1.66, Castellon, Hiszp.)

REDDRAGON ()

 

Typ „Delphinula” (1907-08, 1915-39)

ts, 10500 tp; 118,3(mp)×15,4×7,62 m; 1 MPV3, 4 k cyl., 3000 KM, 1 śr, 10 w; tr, / ; .× pl, tr; z. .

DELPHINULA (...) (../..07; ex s/s bzn, ex „Buyo Maru”; zak. 15; 36: hulk; § 8.11.46; §§ 13.9.47, Pasajes, Hiszp.)

LUCIGEN (...) (../..08; ex s/s bzn; †..46, koło Lagos, jako cel art.)

 

Typ „Mixol” (1916)

tk, 4326 (*4145) tp; 82,3(mp)×11,7×6,40 m; 1 MPV3, 2 k cyl., 1200 KM, 1 śr, 11 w; 150 tr, / ; .× , .× pl, 2000 tr; z. .

MIXOL (X 43) (../17.6.16/.10.16; 48: s/s „Whitebrook”; 51: „Irene M.”; §§ 27.12.52, Antwerpia, Belgia)

THERMOL* (X 71) (../29.4.16/.8.16; 47: s/s „Brocadale H.”; 48: „Julia C.”; §§ 22.7.54, Savona, Wł.)

 

Typ „Boxol” (1916-18)

tk, 2365 tp; 67,1×10,6×3,66/4,19 m; 1 MPV3, 2 k cyl., 700 KM, 1 śr, 9,5 w; 40/105 tr, 1900/9,5; .× pl, 1070 tr; z. 19.

DISTOL (X 20) (../3.3.16/.7.16; 48: s/s „Akhawi”; §§ 1.55, Bombaj, Ind.)

PHILOL (X 53) (../5.4.16/.8.16; 56: hulk; §§ 1967, Belgia)

KIMMEROL (X 35) (../5.4.16/.10.16; 49: s/s „Lanka Bahu”; 51: „Temena”; §§ 1954)

SCOTOL (X 61) (../23.6.16/.11.16; 47: s/s „Hemsley I”; b†12.5.69, Porthconan)

VISCOL (X 75) (../2.12.16/.8.16; 48: s/s bzn; 50: „Frecciamare”)

ELDEROL (X 27) (../10.5.17/23.6.17; § 1959; §§ 1.9.59, Llanelli)

BIRCHOL (X 07) (../16.6.17/12.9.17; b†29.11.39, Hebrydy)

LARCHOL (X 37) (../19.6.17/9.8.17; § 1959; §§ 23.8.59, Antwerpia, Belgia)

BOXOL (X 10) (../12.7.17/27.9.17; 48: s/s „Portnall”; 52: JMW; § 1959; §§ 2.9.59, Llanelli)

ELMOL (X 23) (../23.7.17/27.8.17; 61: s/s „AGW VII”)

EBONOL (X 22) (../16.10.17/12.12.17; s†20.12.42, Hongkong; ^ 42; 42: jap. ZR „Enoshima Maru”; 45: br. †24.5.50, koło Hongkongu, miny)

LIMOL (X 38) (../18.10.17/18.12.17; § 1959; §§ 23.8.59, Inverkeithing)

HICKOROL (X 29) (../30.11.17/.3.18; 48: s/s „Helmsley II”; 50: „Grammas”; 56: „Ardenso”; 57: „Pannesi”)

 

Typ „Leaf” (1917-18)

tk, 12270-13370 tp; 123,4×16,6×8,4 m; . MPV3, . k cyl., 6750 KM, . śr, 14 w; tr, / ; .× pl, .× pl, 5000 (*5400) tr; z. .

APPLELEAF* (X 01) (../.11.16/.2.17; ex „Texol”; § 1947; §§ 15.12.47, Dalmuir)

ASHLEAF (...) (../..17/..; ? przed 1940)

BEECHLEAF (...) (../..17/..; ? przed 1940)

BIRCHLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

BRAMBLELEAF (X 05) (../28.12.16/.4.17; ex „Rumol”; 6-18.1.41 op. „Excess”; ‡; sb†.6.42, Malta; §§ 3.4.53, Spezia, Wł.)

BRIARLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

CHERRYLEAF* (X 17) (../9.11.16/.4.17; ex „Persol”; 47: s/s „Alan Clore”; §§ 1950, Dalmuir)

DOCKLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

ELMLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

FERNLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

HOLLYLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

LAURELLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

ORANGELEAF (X 40) (../26.10.16/.4.17; ex „Bornol”; § 1947; §§ 26.1.48, Briton Ferry)

PALMLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

PEARLEAF (X 56) (../12.9.16/20.3.17; ex „Gypol”; § 1947; §§ 23.12.47, Blyth)

PLUMLEAF (X 54) (../4.8.16/11.3.17; ‡26.3.42, Malta, wł. sam., bl; †11.4.42, Malta, nm. sam., bl; ^ 28.8.47; §§ 1947, Wł.)

ROSELEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

BOXLEAF (...) (../../..; ? przed 1940)

LIMELEAF (...) (../..17/..; ..: „California”; ..: „Athelrill”; ..: jap. s/s „Koyo Maru”; ..: „Ogura Maru 3”; 42: jap. ZR; †23.2.44, koło Halmahery, am. OP „Cod”/SS 224, . t)

 

Typ „Belgol” (1917-18)

5049 tk, 5620 tp; 102,1(*104,4)×12,6×6,86 m; 1 MPV3, 3 k cyl., 3375 KM, 1 śr, 14 w; 320 tr, / ; .× pl, .× pl, 2150 tr; z. 42.

CELEROL (X 16) (../23.3.17/10.9.17; § 9.7.58; §§ 17.7.58, Bo'ness)

SLAVOL* (X ..) (../21.4.17/16.2.18; †26.3.42, na N od Sollum, „U 652”, . t)

RAPIDOL (X 58) (../23.4.17/25.8.17; 48: s/s „Louise Moller”; 51: „Mount Cameron”; §§ 1955, Hongkong)

BELGOL (X 06) (../23.4.17/19.10.17; § 1958; §§ 22.6.58, Inverkeithing)

FORTOL (X 26) (../21.5.17/31.8.17; § 6.58; §§ 6.8.58, Rosyth)

MONTENOL (X 45) (../5.7.17/20.11.17; †21.5.42, Atl. Płn., „U ...”, . t)

SERBOL (X 62) (../7.7.17/.3.18; § 1958; §§ 30.6.58, Blyth)

PRESTOL (X 55) (../4.9.17/14.12.17; § 1958; §§ 8.6.58, St. David)

FRANCOL (X 27) (../18.10.17/18.12.17; †3.3.42, 300 Mm na S od Jawy, jap. okr., art.)

VITOL (...) (../..17/..; ? przed 1940)

 

Typ „War” (1918-21)

tk, 11681 (°11660) tp; 125,0(**124,9)×15,9(* **16,0)×7,77 m; 1 MPV3, 3 k cyl., 3000 KM, 1 śr, 10 w; tr, / ; .× pl, .× pl, 6300-8100 tr; z. .

WAR AFRIDI (X 90) (../11.11.19/.1.20; 49: hulk; § 1958; §§ 1958, Hongkong)

WAR BAHADUR° (X ..) (../4.11.18/.12.18; 39: hulk; § 1946; §§ 9.46, Blyth)

WAR BHARATA (X 89) (../.6.19/.3.20; 47: s/s „Wolf Rock”; §§ 15.5.53, Troon)

WAR BRAHMIN (X 91) (../28.11.19/.2.20; 59: s/s „Olterra”; §§ 5.2.60, Spezia, Wł.)

WAR DIWAN° (X 86) (../28.6.19/22.8.19; †16.12.44, ujście Skaldy, miny)

WAR GAEKWAR (...) (../../..; ? przed 1940)

WAR GHURKA à ATHELSTANE (...) (../..19/.12.19; ..: s/s „Caprella”; ..: „Athelfoam”; ..: „Hird”; ..: „Athelstane”; wyp. 39; †9.4.42, na E od Trincomalee, sam. Val jap. L „Soryu”, 5 bl, 0†)

WAR HINDOO (X 87) (../.4.19/.10.19; 49: hulk; § 1958; §§ 9.5.58, Blyth)

WAR JEMADAR (...) (../../..; ? przed 1940)

WAR KRISHNA (X 88) (../.5.19/.11.19; 46: hulk; § 1949; §§ 1949, Karaczi, Pak.)

WAR MEHTAR* (X 93) (../.4.19/2.3.20; †20.11.41, koło Yarmouth, nm. ŚT „S 104”, . t)

WAR NAWAB° (X ..) (../13.6.19/.8.19; 39: hulk; § 1958; §§ 26.7.58, Troon)

WAR NIZAM° (X 81) (../.8.18/.10.18; 46: s/s „Basinghall”; §§ 1950, Belgia)

WAR PATHAN°* (X 84) (../19.3.19/.5.19; 46: s/s „Basingbank”; §§ 1949, Antwerpia, Belgia)

WAR PINDARI (X 94) (../29.12.19/.3.20; 46: s/s „Deepdale H.”; 52: „Carignano”; §§ 4.2.54, Blyth)

WAR RAJAH (...) (../../..; ? przed 1940)

WAR RANEE (...) (../../..; ? przed 1940)

WAR SEPOY° (X 83) (../5.12.18/6.2.19; ‡27.7.40, Dover, nm. sam., bl; §; s†7.9.40, Dover, blokada)

WAR SHIKARI (...) (../../..; ? przed 1940)

WAR SIRDAR* (X ..) (../6.12.19/.2.20; b‡28.2.42, koło Batawii; ^ 42; 42: jap. „Hunan Maru”; †28.3.45, koło Sajgonu, am. OP „?”)

WAR SUBADAR à MARIT (...) (../26.6.18/29.8.18; ..: s/s „Crenatula”; ..: „Marit”; wyp. 39; †4.10.43, koło Benghazi, wł. OP „?”, . t)

WAR SUDRA** (X 95) (../.5.19/.5.20; 46: hulk; 48: s/s bzn; 51: „Germaine”; §§ 1954, Hendrik-Ibo-Ambacht, Hol.)

 

Typ „Olna” (1921-22)

ts, 15300 tp; × × m; . .P.., . k, KM, . śr, 13 w; tr, / ; .× pl, .× pl, 10000 tr; z. .

OLNA (X 47) (14.6.20/21.6.21/10.10.21; †18.5.41, koło Krety, nm. sam., bl)

OLEANDER (X 46) (1.12.20/26.4.22/.10.22; †8.6.40, zat. Harstead, nm. sam., bl)

 

Typy różne (1918-22) ex JMH

I. (1917-18, 1918-22)

ts, 15003 (*15030) tp, 6894 BRT; 131,1(mp)×17,4×8,31 m; 1 MPV3, 3 k cyl., 3200 KM, 1 śr, 11 w; tr, / ; .× pl, .× pl, 9000 tr; z. .

BRITISH BEACON*, 36: OLCADES (X 18) (../..18; ex s/s bzn; zak. 18; § 1953; §§ 19.4.53, Blyth)

BRITISH LANTERN, 37: OLIGARCH (X 12) (../..17; ex s/s bzn; zak. 22; s†14.4.46, M. Czerwone)

BRITISH STAR, 37: OLYNTHUS (X 11) (../..17; ex s/s bzn; zak. 22; 47: s/s „Pensilvania”; §§ 1960, Wł.)

 

II. (1917, 1922)

13090 tk, 13690 tp; 127,9(mp)×16,5×8,23 m; 1 MPV3, 3 k cyl., 3150 KM, 1 śr, 10 w; tr, / ; .× pl, .× pl, 8000 tr; z. .

BRITISH LIGHT, 37: OLWEN (X 09) (../..17; ex s/s bzn; zak. 22; 49: s/s „Mushtari”; §§ 1959, Pak.)

 

III. (1906, 1922)

ts, tp, 4614 BRT; 112,8(mp)×14,8× m; . .P.., . k, KM, . śr, w; tr, / ; .× pl, .× pl, tr; z. .

NUCULA (X ..) (../..06; ex s/s „Soyo Maru”, ex „Hermione”; zak. 6.22; 24: nz.; 36: hulk; §)

 

OIL PIONEER (...) (5666 t; †8.6.40, M. Norw. 67°20'N 004°10'E, nm. P „Scharnhorst”, „Gneisenau”, art., 1 t)

MOONBEAM (...), SUNBEAM (...) (kan.; II w. św.)

 

Typ „Dale” (1937-42)

I. (1937)

ts, 17210 (*17357, **17338, ***17231) tp; 146,8(**147,2; ***147,1)×18,9(* **18,8)×8,38 m; 1 SD6 Burmeister & Wain, 2700 KM (°SD4 Doxford, 3000) KM, 1 śr, 11,5 w; 880 tr, / ; .× pl, .× pl, .× pl, 11650 tr; z. 40.

ABBEYDALE° (X 32) (../28.12.36/.3.37; ex m/s bzn; zak. 37; 8.42 „Pedestal”; § 1960; §§ 4.9.60, Barrow)

BISHOPDALE* (X 66) (../31.3.37/.6.37; ex m/s bzn; zak. 37; § 28.1.70; §§ 1970, Bilbao, Hiszp.)

BOARDALE** (X 67) (../22.4.37/7.7.37; ex m/s bzn; zak. 37; b†30.4.40, Assund Fjord)

ALDERSDALE°*** (X 34) (../7.7.37/17.9.37; ex m/s bzn; zak. 37; ‡4.7.42, M. Barentsa, nm. sam., 1 tl; †5.7.42)

ARNDALE° (X 33) (../5.8.37/.9.37; ex m/s bzn; zak. 37; § 1960; §§ 12.4.60, Antwerpia, Belgia)

BROOMDALE** (X 68) (../2.9.37/.11.37; ex m/s bzn; zak. 37; § 1959; §§ 2.1.60, Brugia, Belgia)

 

II. (1939-42)

ts, 17000 tp; 147,2(*147,3; **146,0; ***147,1; ****146,1)×18,1(** ****18,7)×8,38(**8,26; ****8,23) m; 1 SD8 Burmeister & Wain, 3600 KM (°1 MPV3, 3 k cyl., 2700 KM), 1 śr, 13 w; 750 tr, 16400/11,5; .× pl, .× pl, 11916 tr; z. 40.

CAIRNDALE (X 36) (../25.10.38/26.1.39; ex m/s „Erato”; zak. 38; †30.5.41, na W od Gibraltaru, wł. OP „Marconi”, . t)

CEDARDALE*** (X 80) (..38/25.3.39/25.5.39; ex m/s bzn; zak. 38; § 1.60; §§ 1960, Hongkong)

DARKDALE (X ..) (../..40/15.11.40; ex m/s „Empire Oil”; rekw. 40; †22.10.41, koło W. Św. Heleny, „U 68”, . t)

DENBYDALE (X ..) (26.12.39/19.10.40/30.1.41; ex m/s „Empire Silver”; rekw. 40; ‡20.9.41, Gibraltar, wł. XT SLC; 42: hulk; § 1955; §§ 27.7.55, Blyth)

DERWENTDALE (X 14) (14.11.39/12.4.41/30.8.41; ex m/s bzn; rekw. 40; 60: m/s „Irvingdale I”; §§ 1966, Ferrol, Hiszp.)

DEWDALE* (X 51) (../17.2.41/14.6.41; § 1959; §§ 23.12.59, Antwerpia, Belgia)

DINGLEDALE**** (X 44) (11.12.39/27.3.41/10.9.41; 8.42 „Pedestal”; 59: m/s „Royaumount”; §§ 23.1.67, Santander, Hiszp.)

ECHODALE* (X 70) (8.1.40/29.11.40/4.3.41; § 1961; §§ 20.9.61, Spezia, Wł.)

ENNERDALE° (X 73) (../27.1.41/11.7.41; § 1959; §§ 14.4.59, Faslane)

EPPINGDALE° (X ..) (../../-; u. 41 jako s/s „Empire Gold”; †18.4.45, Atl. Płn., „U ...”, . t)

EAGLESDALE° (X 104) (../18.11.41/10.1.42; ex „Empire Metal”; 59: s/s „N. Tisar”; §§ 1959, Hamburg, Nm.)

EASEDALE° (X 105) (15.2.41/18.12.41/12.2.42; 60: hulk, JMH)

DINSDALE (X 106) (../..41/11.4.42; ex „Empire Norseman”; †31.5.42, koło Pernambuco, „U ...”, . t)

 

Typ „Ranger” (1941)

3200 ts, 4750 tp, 3313-3417 BRT; 111,5×14,3×6,17 m; 1 SD6 Burmeister & Wain, 2700 KM, 1 śr, 12 w; tr, / ; 1×102pl, 2×20/70pl Oerlikon, 2050 tr; z. .

BLACK RANGER (X 48) (12.10.39/22.8.40/28.1.41; 73: m/s „Petrola XIV”)

BLUE RANGER (X 57) (26.10.39/29.1.41/5.6.41; 30.3-4.4.44 op. „Tungsten”; 72: m/s „Korytsa”)

BROWN RANGER (X 69) (28.10.39/12.12.40/10.4.41; 25-28.9.41 op. „Halberd”; 11-16.6.42 op. „Harpoon”; 2-13.8.42 op. „Pedestal”; 30.3-4.4.44 op. „Tungsten”; § 1975; §§ 1975, Hiszp.)

 

jw., lecz: 108,3×14,7×6,17 m; 1 SD4 Doxford, 3000 KM; dod. 1×76pl.

GOLD RANGER (X 30) (14.5.40/12.3.41/25.9.41; 73: m/s bzn)

GRAY RANGER (X ..) (23.9.40/27.5.41/25.9.41; †22.9.42, Arktyka, „U 435”, . t)

GREEN RANGER (X 42) (24.6.40/21.8.41/4.12.41; b†17.11.62, Sennen Cove, zerwał się z holu)

 

ZR/OD Typ „LBO” (194.-4.)

Landing Barges, Oilers

ts, tp; 24,4-27,4×6,1-7,0×1,4-1,8 m; 2 SG. Chrysler, KM, 2 śr, 6 w; tb, 360/5; 2 kmpl2, 40 tr; z. .

LBO ... (../../..)

ile?

 

Typy różne (1940-45)

I. (Dan., 1930, 1940)

ts, tp, 6184 BRT; 124,0(mp)×16,7×8,15 m; 1 SD6 Burmeister & Wain, 1710 KM, 1 śr, 11 w; tr, / ; 1×102, 1×76pl, 4 kmpl, tr; z. .

AASE MAERSK (...) (../..30; rekw. 40; au.; 9.45: zwrot)

 

II. (Dan., 1931, 1942)

ts, tp, 10517 BRT; 149,6(mp)×20,6×8,92 m; 2 SD6 Burmeister & Wain, 2460 KM, 2 śr, 11 w; tr, / ; .× pl, .× pl, tr; z. .

DANMARK (X 128) (../..31; rekw. 42; 42: hulk; §§ 1946)

 

III. (1944, 1945)

ts, 25096 tp; 177,8×21,4×9,68 m; 1 TPe Metrovick-BTH/1 SE BTH, 3 k Babcock & Wilcox, 13000/11700 KM, 1 śr, 17 w; 2130 tr, / ; 1×102pl, 4×40/56pl Bofors, 8×20/70pl Oerlikon, 17500 tr; z. 77/300.

OLNA (X 116) (..44/28.12.44/.5.45; ex ts/s „Hyalina”; rekw. 45; § 1966; §§ 19.1.67, Castellon, Hiszp.)

OLEANDER (X ...) (../../-; ex ts/s „Helcina”; rekw. 45; u. 46 jako ts/s „Helcina”)

 

Typ „Chant” (194.-4.)

Channel Tankers

ts, tp; 440 BRT; 45,1×8,3×3,1 m; 1 SD4, 220 KM, 1 śr, 7 w; 446 tr, / ; tr; z. 6.

CHANT 22 (../..44/..; sprz. 46: norw. m/s „Trond”; 49: pol. „Wodnik”; §§ po 66)

+ dalsze?

 

Typ „Wave” (1944-47)

8200 ts, 16476-16483 tp; 150,5×19,5×8,5 m; . TPm Parsons, . k, 6800 KM, . śr, 15 w; tr, / ; 2×40pl, 4×20pl, 11900 tr; rn; z. .

EMPIRE BOUNTY (X 130), 46: WAVE VICTOR (..43/30.9.43/.10.44; ex ts/s bzn; rekw. 45; 60: RAF; ? przed 70)

EMPIRE LAW (X 131), 46: WAVE CONQUEROR (..43/27.11.43/.1.45; ex ts/s bzn; rekw. 45; 58: hulk; § 1960; §§ 23.4.60, Spezia, Wł.)

EMPIRE MILNER (X 140), 46: WAVE LIBERATOR (..43/9.2.44/.1.45; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1959; §§ 4.5.59, Hongkong)

WAVE KING (X 82) (23.3.43/6.4.44/21.7.44; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1960; §§ 16.4.60, Barrow)

EMPIRE PALADIN (X 132), 46: WAVE COMMANDER (..43/21.4.44/.2.45; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1959; §§ 9.5.59, Inverkeithing)

EMPIRE SALISBURY (X 133), 46: WAVE MASTER (..43/20.5.44/.12.44; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1963; §§ 1963, Singapur)

WAVE MONARCH (17.6.43/6.7.44/3.11.44; ex ts/s bzn; rekw. 45; 60: ts/s „Noema”; §§ 8.4.64, Bilbao, Hiszp.)

EMPIRE PROTECTOR (X 156), 46: WAVE PROTECTOR (..44/20.7.44/.10.44; ex ts/s bzn; rekw. 45; 58: hulk; § 1963; §§ 1963, Wł.)

WAVE EMPEROR (X 100) (15.9.43/16.10.44/20.12.44; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1960; §§ 19.6.60, Barrow)

EMPIRE MARS (X 138), 46: WAVE DUKE (..44/16.11.44/.4.45; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1969; §§ 25.12.69, Bilbao, Hiszp.)

WAVE GOVERNOR (X 103) (16.11.43/30.11.44/8.3.45; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1960; §§ 9.8.60, Rosyth)

WAVE REGENT (X 110) (..44/29.3.45/31.5.45; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1960; §§ 29.6.60, Faslane)

WAVE PRINCE (X 134) (..45/27.7.45/.3.46; 46 ex „Empire Herald”, ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1971; §§ 16.12.71, Burriana, Hiszp.)

WAVE KNIGHT (X 139) (..45/22.10.45/28.1.47; 46 ex „Empire Naseby”, ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1964; §§ 19.10.64, Antwerpia, Belgia)

WAVE SOVEREIGN (X 111) (..45/20.11.45/28.2.46; ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1967; §§ 1967, Singapur)

WAVE RULER (X 135) (..45/17.1.46/..46; 46 ex „Empire Evesham”, ex ts/s bzn; rekw. 45; sprz. 12.75: ?)

WAVE BARON (X 137) (..45/19.2.46/..46; 46 ex „Empire Flodden”, ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1972; §§ 23.4.72, Bilbao, Hiszp.)

WAVE LAIRD (X 129) (..45/3.4.46/30.9.46; 46 ex „Empire Dunbar”, ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1970; §§ 2.70, Gandia, Hiszp.)

WAVE CHIEF (X 119) (..45/4.4.46/30.8.46; 46 ex „Empire Edgehill”, ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1974; §§ 13.11.74, Inverkeithing)

WAVE PREMIER (X 65) (..45/27.6.46/6.12.46; 46 ex „Empire Marston”, ex ts/s bzn; rekw. 45; § 1960; §§ 11.6.60, Rosyth)

 

ZR/TZ Typ nm. „Altmark” (Nm., 1937, 1945)

8053 ts, 22850 tp, 10816-11232 BRT; 175,0×22,0×8,75/10,2 m; 2 TPm Wagner, 2 k Wagner, 21500 KM, 2 śr, 21 w (23065=22+); 2930 tr, 10000/18; 3×150pl, 4×20pl, 1 wsam., 12367 tł (ropa, olej, amunicja, prowiant); z. 133.

SOUTHMARK (...) (../12.6.37; 6.6.45 ex nm. „Dithmarschen”; 15.1.46: am.; 2.5.46: „Dithmarschen”/IX 301; 1.10.46: „Conecuh”/AO 110; 4.9.52: AO 110; § 1.6.60)

NORTHMARK, 47: BULAWAYO (...) (../5.10.37; 6.6.45 ex nm. „Nordmark”, 3.40 ex „Westerwald”; § 1955; §§ Dalmuir)

 

Typ nm. „Usedom” (Nm., 1938, 1945)

ts, tp, 2579 BRT; 96,2×13,8×5,56 m; 2 SD. Schichau, 3500 KM, 2 śr, 15,5 w; tr, / ; 1×37pl, 2×20pl, tr; z. 64.

EMPIRE TEGADEA (...) (../..38; 45 ex nm. „Jeverland”; 46: radz. „Feolent”; ? 90/94)

 

Typ nm. „Hiddensee” (Nm., 1935-39, 1945)

ts, 1480 tp, 708 BRT; 53,7(lw)×8,6× m; 1 SD8 DKW, 415 KM, 1 śr, w; tr, / ; .× pl, tr; z. .

EMPIRE TEGADOS (...) (../..37; 45 ex nm. „Gabelsflach”; †16.9.44, na W od Fehmarn, sam., bl; ^ 4.; 46: radz. „Aleksiej Tołstoj”; §§ 1964?)

EMPIRE TEGAMAS (...) (../10.9.39; 45 ex nm. „Oderbank”; 46: radz. „Chersoniec”; §§ 1964?)

 

Typ nm. „Breitgrund” (Nm., 1942, 1945)

ts, tp, 759 BRT; 61,4×8,6×1,5 m; 1 SD6 Sulzer, 660 KM, 1 śr, 8 w; tr, / ; .× pl, tr; z. .

EMPIRE TEGAICA (...) (../..42; 8.10.45 ex nm. „Binz”; 46: radz. „Kapitan Plauszewski”)

 

Typ nm. „List” (Nm., 1942, 1945)

725 ts, 1252 tp, 660 BRT; 59,6×9,45×2,57/3,96 m; 2 SD7 Sulzer, 1400 KM, 2 śr, 12 w; 31 tr, 1100/12; 646 tr; z. 14.

EMPIRE TIGACHI (...) (../..; 2.7.45 ex nm. „Flemhude”; b†3.1.46, Nidingen, Bałtyk; ^ 47; napr. 12.47-10.51; 6.10.51: radz. „Derben”)

EMPIRE TIGOON (...) (../..; 45 ex nm. „Steingrund”; 47: gr. „Xanthi”; 56: „Vivies”; ? 90/94)

 

Typ nm. „Poseidon” (Nm., 1944, 1945)

3500 ts, tp, 2299 BRT; 90,25×13,0×4,50 m; . SD., 2000 KM, . śr, 13 w; tr, 1000/13; .× pl, tr; z. .

EMPIRE TEGALTA (...) (../..44; 5.45 ex nm. „Poseidon”; 46: radz. „Ararat”; §§ 1964?)

 

Typ „Ol” (1946-47)

850 ts, 2670 tp; 70,7×11,8×4,8 m; . MPV3, . k, 1140 KM, . śr, 11 w; tr, / ; .× pl, 1050 t oleju; rn; z. 26.

BIRCHOL (X 07) (25.5.45/19.2.46/12.6.46; sprz. 9.69: ?)

ROWANOL (X ..) (27.9.45/15.5.46/21.8.46; ex „Cedarol”, ex „Ebonol”; sprz. 45/70: ?)

OAKOL (X 00) (12.12.45/28.8.46/1.11.46; 69: hulk, JMH)

TEAKOL (X 67) (27.5.46/14.11.46/14.1.47; 69: hulk, JMH)

 

Typ „Surf” (1951)

7600 ts, tp; 105,1×14,8×6,1 m; . SD., 4250 KM, . śr, 13,8 w; tr, / ; .× pl, tr; rn; z. 38.

SURF PATROL (...) (../../..; ex pol. m/s „Tatry”; rekw. ..; sprz.? 70?)

SURF PIONEER (...) (../../..; ex pol. m/s „Beskidy”; rekw. ..; ? 70/90)

 

Typ „Eddy” (1951-53)

3000 ts, tp; 87,2×13,4×5,1 m; . SD., 1780 KM, . śr, 12 w; tr, / ; .× pl, 2050 tr; rn; z. .

EDDYFIRTH (...) (../../..; ? 70/90)

EDDYNESS (...) (../../..; ? 70/90)

EDDYROCK (...) (../../..; ? 70/90)

 

Typ „Leaf” (1953-60)

12000 ts, 40870 tp; 175,8×25,9×9,1/11,9 m; 2 SD., 14000 KM, 1 śr, 16 w; tr, 7260/15; 2×20pl, 22000 tr, 3800 tpl; rn; z. 57.

APPLELEAF (A 79) (../../..; ex „Hudson Cavalier”; 79: au. „Westralia”)

BAYLEAF (...) (../../..; ? 70/90)

BRAMBLELEAF (...) (../../..; ? 70/90)

CHERRYLEAF (...) (../../..; ? 70/90)

ORANGELEAF (...) (../../..; ? 70/90)

 

ts, 27790 tp; 173,2×21,9×9,2 m; 1 SD., 8800 KM, 1 śr, 16 w; tr, / ; 2×20pl, 18711 tr; rn; z. 57.

PEARLLEAF (A 77) (../../..65; 4-6.82 Falklandy; ? 70/90)

 

ts, 26480 tp; 170,8×22,0×9,2 m; 1 SD., 9500 KM, 1 śr, 15,5 w; tr, / ; 2×20pl, 19430 tr; rn; z. 57.

PLUMLEAF (A 78) (../../..60; 4-6.82 Falklandy; ? 70/90)

 

Typ „Tide”

I. (1954)

15000 ts, 25932 tp; 178, ×21,6×9,7 m; . SD., 15000 KM, . śr, 18 w; tr, / ; .× pl, 4 śm., tr; rn; z. .

TIDESURGE (...) (../../..; ex „Tiderange”; ? 70/90)

TIDEFLOW (...) (../../..; ex „Tiderace”; ? 70/90)

TIDEREACH (...) (../../..; ? 70/90)

 

II. (1963)

8531 ts, 27400 tp; 177,6×21,6×9,8 m; 2 TPm Pametrada, 2 k Babcock & Wilcox, 15000 KM, 1 śr, 18,3 w; tr, / ; 4×20pl, 1 śm. Sea King, 18900 tr; rn; z. 110.

TIDESPRING (A 75) (..61/..62/..63; 4-6.82 Falklandy; mod. 84; ? 90/94)

TIDEPOOL (A 76) (../../..; 4-6.82 Falklandy; ..: chil. „Almirante Jorge Montt”)

 

Typ „Olwen” (1964-66)

Large Fleet Tankers

10890 ts, 22350 tk, 36000 tp; 197,5×25,6×10,4/11,1 m; 2 TPm Pametrada, 2 k Babcock & Wilcox, 26500 KM, 1 śr, 21 w; tr, / ; 3×20pl Oerlikon, 2×12,7pl, 2 śm. Sea King, 25100 tr; rn; z. 87/95.

OLYNTHUS, 67: OLWEN (A 122) (..63/..64/..65; § 1999)

OLNA (A 123) (../..65/1.4.66; 4-6.82 Falklandy; 91 Kuwejt; § 2000)

OLMEDA (A 124) (../../..; 67 ex „Oleander”; 4-6.82 Falklandy; § 1994)

OLYNTHUS (...) (../../..; ? 70/90)

 

Typ „Dale” (1967) ex JMH

42270 ts, 67700 tp; 216, ×29,8×12,2 m; . SD., 20700 KM, . śr, w; tr, / ; .× pl; rn; z. 51.

DERWENTDALE (...) (../..; ex ./s „?”; ? 70/90)

DAWDALE (...) (../..; ex ./s „?”; ? 70/90)

ENNERDALE (...) (../..; 67 ex ./s „Nasse Scotsman”; b†70, rej. Victorii, Seszele)

 

Typ „Oil” (1968-69)

280 ts, 530 tp; × × m; . SD., 395 KM, . śr, 10 w; tr, / ; .× pl, tr; rn; z. .

OILPRESS (Y 21) (../../..)

OILSTONE (Y 22) (../../..; ? 90/94)

OILWELL (Y 23) (../../..)

OILFIELD (Y 24) (../../..; ? 90/94)

OILBIRD (Y 25) (../../..; § 1994)

OILMAN (Y 26) (../../..; ? 90/94)

 

Typ „Rover” (1970-74)

Small Fleet Tankers

4700 ts, 11522 tp; 140,6×19,2×7,3 m; 2 SD. Pielstick, 16000 KM, 2 śr, 19 w; tr, 15000/15; 2×20pl, 1 śm. Sea King, 6822 tr; rn; z. 47.

GREY ROVER (A 269) (../../..; 30.1-20.4.03 Irak; ? 90/94)

BLUE ROVER (A 270) (../../..; 4-6.82 Falklandy; 90/94: port. „Berrio”)

GOLD ROVER (A 271) (../../..)

GREEN ROVER (A 272) (..67/..68/..69; ..: indon. „Arun”)

BLACK ROVER (A 273) (../../..)

 

Typ „Oakleaf” (Szw., 1981, 1986)

Support Tanker

ts, 49300 tp; 174, ×32,3×10,2 m; 1 SD. Burmeister & Wain, 13000 KM, 1 śr, 15,8 w; tr, / ; 2×20pl, 2×12,7pl, tr; rn; z. 36.

OAKLEAF (A 111) (../../..; ex „Oktavia”; zak. ? mod. 86)

 

Typ „Brambleleaf” (1976-81, 1982)

ts, 40870 tp, 18854? (O: 33751) BRT; 170,7×25,9×11,9 m; 2 SD. Pielstick, 14000 KM, 1 śr, 15,5 w; tr, / ; 2×20pl, 4 wcp, 33000 tr; rn; z. 42/60.

BRAMBLELEAF (A 81) (../..; ex m/s „Hudson Cavalier”; 4-6.82 Falklandy; 03 Irak)

BAYLEAF (A 109) (./..; ex m/s „Hudson Progress”; 4-6.82 Falklandy; 12.4-23.9.03 Irak)

ORANGELEAF (A 110) (../..; ex m/s „Balder London”; czart. 82; 4-6.82 Falklandy; 03 Irak)

 

Typ „Wave” (2003)

Large Fleet Tankers

12500 ts, 26500 tk, 31500 tp; 196,45×27,2×9,5 m; 4 SDe., 27200 KM, . śr, 18 w; tr, 10000/15, 8000/18; 2×30/787pr Goalkeeper, 4 kmpl, 2 śm. Merlin, 16000 tr, 125 t oleju, 2750 tpl, 375 t wody; 2 rn KH 6000 ARPA, rdp/rdn; z. 102.

WAVE KNIGHT (A 389) (../../..03)

WAVE RULER (A 390) (../../..03)

 

Zbiornikowce benzyny

Petrol Tankers

 

ZB/ZW Typ „Petrella” (1918)

ts, 1024 tp; 50,1×8,5×3,51 m; 1 MPV3, 2 k cyl., 500 KM, 1 śr, 9 w; 50 tr, / ; .× pl, .× pl, 300 tb (*300 t wody); z. 16.

PETRELLA (X 49) (../16.2.18/.4.18; ZB; 46: s/s „Captain Mikes”; 51: „Evros”; 70: „Megalohari”)

PETROBUS (X 50) (../8.11.17/.2.18; ZB; § 1959; §§ 24.2.59, Grays)

PETRONEL* (X 52) (../27.4.18/.6.18; ZW; 47: s/s „Pass of Glencoe”; 49: „Athelgen”; 54: „Molaglen”; §§ 1958, Gujana Br.)

 

Typ „Sprite” (1941-43)

ts, 1250 tp, 965 BRT; 65,2×10,1×3,89 m; 1 MPV3, 2 k, 900 KM, 1 śr, 11 w; tr, / ; .× pl, .× pl, tb; z. .

NASPRITE (X 59) (.4.40/28.11.40/11.2.41; § 1964; §§ 5.2.46, Willebroek, Belgia)

AIRSPRITE (X 115) (.9.41/22.12.42/16.2.43; § 1965; §§ 14.3.65, Antwerpia, Belgia)

 

Typ nm. „Anna” (Nm., 1938-42, 1945)

963 ts, tp, 638 BRT; 61,0×9,0×2,03/2,75 m; 2 SD6 MWM, 900 KM, 2 śr, 12 w; tr, 1200/12; 2×20pl, 304 tb, 76 tł; z. 26.

EMPIRE TIGAWA (...) (../..38; 7.45 ex nm. „Anna”; 8.11.45: fr. „Ardegne”; b†12.45)

 

jw., lecz: 973 ts, tp, 638 BRT; 11,5 w; tr, 1200/12; 2×20pl, 331 tb, 17,5 tł.

EMPIRE TIGONTU (...) (../..40; 5.45 ex nm. „Dora”; 46: radz. „?”)

EMPIRE TIGINA (...) (../..41; 5.45 ex nm. „Else”; 46: radz. „?”)

EMPIRE TIGOUVER (...) (../..42; 5.45 ex nm. „Grete”; 46: radz. „?”)

EMPIRE TIGOSTI (...) (../..42; 5.45 ex nm. „Hanna”; 46: radz. „?”)

 

Zbiornikowce wody

Water Carriers

 

ZW (I w. św.):

CHESTER

ELIZABETH

SHAMROCK

ECHO

ASP

CHUB

MONKEY

TORTOISE

AID

BLOSSOM

CHERUB

CLINKER

CREOLE

HESPER

MINX

FAITHFUL

HELPFUL

PROVIDER

DESPATCH

PELTER

URGENT

ZEALOUS

INNISFREE

INNISINVER

INNISJURA

INNISSHANNON

INNISTRAHULL

INNISULVA

GIBRALTAR

POLSHANNON

 

Typ „Supply” (1910)

405 ts, tp; 35,1(mp)×6,5× m; 1 MP.., 1 k cyl., KM, 1 śr, w; tw, / ; .× pl, t wody; z. .

SUPPLY (...) (..09/10.1.10/..10; 48: s/s „Rosina M.”; §§ 1973)

 

Typ „Ripple” (1904, 19..)

390 tk, tp; 36,6×6,4×2,74 m; 1 MP.., 1 k cyl., KM, 1 śr, 8 w; tw, / ; .× pl, t wody; z. .

RIPPLE (...) (../..04; zak. ..; au.; 49: OS; § 1951; §§)

 

Typ „Cremyll” (1938)

480 ts, 625 tp; 38,6×7,2×3,35 m; 1 MPV3, 1 k cyl., 470 KM, 1 śr, 9,5 w; tw, / ; .× pl, t wody; z. .

CREMYLL (...) (..37/28.2.38/..38; § 2.4.70; §§ 4.70, Dalmuir)

 

Typ „Fresh” (1940-47)

594 ts, 885 tp; 38,5×7,5×3,28/3,81 m; 1 MPV3, 1 k cyl., 450 KM, 1 śr, 9,5 w; 50 tw, 500/8,5; 2×20/70pl Oerlikon, 236 t wody; z. 8/10.

FRESHWATER (X ...) (29.11.39/23.3.40/10.9.40; 68: s/s „Porto Grande”)

FRESHET (X 102) (26.3.40/6.7.40/10.12.40; sprz. 3.63: ?)

FRESHBROOK (X 107) (19.6.41/5.11.41/17.4.42; 63: s/s bzn; §§ 10.63, Hol.)

FRESHENER (X 109) (6.11.41/16.3.42/22.7.42; § 1971)

FRESHLAKE (X 120) (18.3.42/15.7.42/14.11.42; § 6.80; §§ 8.80, Queenborough)

FRESHMERE (X 117) (16.7.42/23.11.42/22.3.43; § 12.75; §§ 1976)

FRESHPOOL (X 99) (26.11.42/11.3.43/3.7.43; †..75, jako cel)

FRESHWELL (X 121) (18.3.43/2.7.43/30.10.43; § 29.1.68; §§ 1968, Passage West, Irl.)

FRESHBURN (X 60) (7.7.43/29.10.43/1.4.44; § 3.82; §§ 1982, Hol.)

FRESHFORD (X 63) (5.11.43/23.3.44/18.7.44; § 16.8.67; §§ 1967, Antwerpia, Belgia)

FRESHTARN (X 47) (.3.44/22.8.44/22.12.44; sprz. 69: ?)

FRESHPOND (X 76) (4.9.44/28.8.45/22.12.45; 77: s/s „Dunkmouse”)

FRESHSPRAY (X 113) (4.9.45/5.3.46/7.8.46; sprz. 69: ?)

FRESHSPRING (X 118) (12.9.45/15.8.46/10.2.47; 79: s/s bzn)

 

Typ „Spa” (1942-46)

625 ts, 1219 tp; 52,4×9,1×1,91/3,66 m; 1 MPV3, 1 k cyl., 605 (*765) KM, 1 śr, 9 w; 90 tw, / ; 1×76pl, 2×20/70pl Oerlikon, 500 t wody; z. 12.

SPA (X 92) (26.9.40/11.10.41/24.4.42; § 21.9.70; §§ 9.10.70, Passage West, Irl.)

SPABECK (X 19) (14.5.43/21.6.43/3.9.43; ex „Rivulet”; § 5.66; §§ 14.5.66, Willebroek, Belgia)

SPABROOK (X 127) (16.9.43/24.8.44/12.12.44; § 7.77; §§ 13.9.77, Briton Ferry)

SPABURN (X 122) (7.10.44/5.1.46/12.4.46; § 24.6.77; §§ 8.77, Dalmuir)

SPALAKE* (X 123) (13.8.45/10.8.46/28.11.46; § 24.6.77; §§ 8.77, Dalmuir)

SPAPOOL* (X 124) (13.8.45/28.2.46/14.6.46; § 7.76; §§ Mombasa, Kenia)

 

ZW/OD Typ „LBW” (194.-4.)

Landing Barges, Water

ts, tp; 24,4-27,4×6,1-7,0×1,4-1,8 m; 2 SG. Chrysler, KM, 2 śr, 6 w; tb, 360/5; 2 kmpl2, 40 t wody; z. .

LBW ... (../../..)

ile?

 

Typ „Water” (1966-77)

ts, 340 tp; × × m; . SD. Mirrless, 600 KM, . śr, 11 w; tr, / ; .× pl, t wody; rn; z. .

WATERFALL (Y 17) (../../..)

WATERSHED (Y 18) (../../..; ? 90/94)

WATERSPOUT (Y 19) (../../..)

WATERSIDE (Y 20) (../../..)

WATERCOURSE (Y 30) (../../..)

WATERFOWL (Y 31) (../../..)

 

Lodołamacze

Icebreakers

 

Typ nm. „Anita Dan” (Nm., 1956, 1968)

Ice Patrol Ship

2641 ts, 3600 tp; 93,5×14,0×5,0 m; 1 SD. Burmeister & Wain, 3220 KM, 1 śr, 14,5 w; tr, 12000/14; 2×20pl, 2 śm. Wasp; rn; z. 119+12.

ENDURANCE (A 171) (..55/..56; ex duń. „Anita Dan”; zak. 67; mod. 67-68; 4.82 Georgia Płd.; 25.4.82 ‡ arg. OP „Santa” (śm. - 50%); ? 82/90)

 

Typ „?” (Norw., 1990, 1991)

Ice Patrol Ship

ts, 6500 tp; 91,0×17,9×6,5 m; 2 SD. Bergen, 8160 KM, 1 śr, 15 w; tr, 6500/12; 2 śm. Lynx; rn 1008, rdn Furuno; z. 112.

ENDURANCE (A 176) (../..90; 21.11.91 ex „Polar Circle”)

 

Holowniki

Tugs

 

5 H floty (stan 8.14)

12 H portowych (66-90)

9 H kołowych (99-02)

3 H kołowe (99-00)

11 H kołowych (00-08)

16 H małych (93-04)

10 H małych (zak. 2.15-18)

15 H małych (zak. 7.14-6.15)

13 H patrolowych (rekw. 8-10.14)

ponad 150 H dużych (rekw.)

ponad 100 H małych (rekw.)

ponad 50 H kołowych (rekw.)

5 H typu „Stoic” (16-18)

3 H typu „Racia” (18-19)

ponad 50 H z Min. Wojny (przejęte 11.18)

24 H żelbetowe (zam. 18; 12 okr.: zam. an.)

 

14 okr. à D typ „Dance”

 

Typ „Malta” (1877)

530 tk, tp; 39,0(mp)×7,6/ ×3,20 m; 1 MPDC, 2 k cyl., 850 KM, bkoł, 9 w; tw, / ; ×pl; z. .

SAMPSON à ORIENT (W ...) (..70/31.1.77/..77; ..: s/t „Orient”; rekw. 14.9.40; 1.11.40: zwrot)

+dalsze?

 

Typ „Dromedary” (1899-1902)

700 tk, tp; 45,9×8,3/15,2×3,35 m; 1 MPDC, 2 k cyl., 1250 KM, bkoł, 12 w; tw, / ; ×pl; z. .

VOLCANO, ..: VOLATILE (W 61) (../21.2.99/..; § 1957; §§ 18.4.57, Grays)

ADVICE (W 24) (../2.10.99/..; § 20.10.50; §§ 1950, Cork, Irl.)

CRACKER (W 19) (../7.12.99/..; § 1956; §§ 16.7.56, Grays)

ENERGETIC (W 71) (../22.5.02/..; § 1953; §§ 6.53, Rainham)

INDUSTRIOUS (W 32) (../19.6.02/..; §§ 12.59, Hol.)

 

Typ „Enterprise” (1899)

307 tk, tp; 35,2× ×2,44 m; . MP.., . k, 450 KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

ENTERPRISE, ..: EMPRISE (W 05) (../2.10.99/..; sprz. 47: ?)

 

Typy różne (1900-18) ex JMH

I. (1..., 1900)

tk, tp; × × m; . MP.., . k, KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

VIGILANT (C 2) (../..; zak. 21.6.00; sprz. ..: ?)

 

II. (1901, 19..)

140 tk, tp; × × m; . MP.., . k, 182 KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

EMILY (W ...) (../28.11.01/..; sprz. ..; zak. 36; †7.4.42, Malta, nm. sam., bl)

 

III. (1..., 1900)

180 tk, tp; × × m; . MP.., . k, KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

CARBON (C 120) (../..; ex „John Holloway”; zak. 00; sprz. 47: ?)

 

IV. (1895, 1900)

175 tk, tp; 22,3(mp)×5,0× m; 1 MPVC, 1 k cyl., KM, 1 śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

HALLGARTH (C 62) (../..95; ex „Cumbria”; zak. 3.00; sprz. 43: ?)

 

V. (1..., 1901)

ts, tp, 92 BRT; 24,4(mp)×5,6× m; 1 MP.., 1 k cyl., KM, 1 śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

WELSHMAN (C 320) (../..; zak. 01; sprz. 47: ?)

 

VI. (1911, 1912-13)

95 tk, tp; × × m; . MP.., . k, KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

TYKE (...) (../..11; zak. 12.1.12; sprz. 47: ?)

TERRIER (...) (../..; ex „Viking”; zak. 12.3.13; sprz. 48: ?)

 

VII. (1915, 1915)

85 tk, tp; 22,9(mp)×4,9×1,52 m; , MP.., . k, 300 KM, . śr, 8,5 w; tw, / ; ×pl; z. .

RIVAL (W 95) (../..15; ex „Jason”; zak. 5.2.15; sprz. 47: ?)

 

VIII. (1915, 1915)

124 tk, tp; 23,9×5,2×2,29 m; 1 MPVC, . k, 250 KM, . śr, 9 w; tw, / ; ×pl; z. .

FLAMER (C 108), 43: YC 298 (../..15; zak. 3.15; § 6.48; §§ 1948, Portsmouth)

 

IX. (1913, 1915)

240 tk, tp; 29,3(mp)×6,1×2,44 m; . MPV3, . k, 700 KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

CONQUERESS (W 16) (../..13; zak. 6.10.15; § 6.5.53; §§ 1953, Northam)

 

X. (1916, 19..)

244 tk, tp; 30,5×6,7×2,44 m; . MPV3, . k, 550 KM, . śr, 11,5 w; tw, / ; ×pl; z. .

STALWART, ..: SEADOG, ..: AGHIOS GEORGIOS (...) (../..16/.9.16; sprz. ..: ?; rekw. 41; †8.6.42, Kan. Mozambicki)

 

XI. (1917, 1917)

ts, tp, 271 BRT; 33,7×7,9×3,05 m; 1 MPVC, 1 k cyl., 900 KM, 1 śr, 10 w; 80 tw, 960/10; ×pl; z. .

STOBO CASTLE (C 102, ..: W 73) (../..17; zak. 17; § 8.63; §§ Belgia)

 

XII. (1918, 1918)

ts, tp, 162 BRT; 28,5×7,2× m; . MPVC, . k, KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

MARY TAVY (W 67) (../..18/.6.18; zak. 18; 47: s/t „Danny”)

 

Typ „Marchwood” (1901)

140 tk, tp; 26,4×5,0×2,13 m; . MP.., . k, 200 KM, . śr, w; tw, / ; ×pl; z. .

MARCHWOOD (W ...) (../23.11.00/..; sprz. ..; zak. 36; sprz. 48: ?)

 

Typ „Rover” (1908-10)

620 tk, tp; 46,6×8,8×3,81 m; 2 MPV3, 2 k cyl., 1400 KM, 2 śr, 11 w; tw, / ; ×pl; z. .

ROVER, ..: ROLLICKER, ..: RECOVERY (W 21) (../12.10.08/..; § 1957; §§ 18.9.57, Passage West, Irl.)

ATLAS (W 41) (../2.9.09/..; sprz. 19.5.58: ?)

ALLIANCE (W 77) (../23.8.10/..; †19.12.41, Hongkong)

PILOT (W 03) (../2.9.09/..; § 1960; §§ 27.3.60, Hol.)

 

Typ „Robust” (1908-15)

690 tk, tp; 45,9×8,3/15,4×3,35 m; 1 MPDC, 2 k cyl., 1250 KM, bkoł, 12 w; tw, / ; .× pl; z. .

ROBUST (W 28) (../24.9.07/..; 6.42: TRp; Malta42-46; §§ 1955)

GRAPPLER (W 26) (../4.9.08/..; § 1957; §§ 20.5.57, Dover)

RAMBLER (W 80) (../21.12.08/..; §§ 1953)

HELLESPONT (W 86) (../10.5.10/..; †.4.42, Malta, wł. sam., bl; ^; s†..43, koło Malty)

FIRM (W 15) (../23.8.10/..; § 1960; §§ 2.9.60, Antwerpia, Belgia)

STURDY, ..: SWARTHY (W 12) (../12.11.12/..; § 1961; §§ 24.3.61, Haulbowline, Irl.)

STRENUOUS, ..: SANDBOY (W 48) (../7.12.12/..; †27.6.47, koło Bermudów, jako cel)

CAMEL (W 38) (../19.10.14/..15; § 1962; §§ 1962, Passage West, Irl.)

SPRITE (W 53) (../23.8.15/..; § 1960; §§ 27.3.60, Hol.)

VETERAN, ..: ANCIENT (W 34) (../30.8.15/..; Malta3.42; §§ 1954, Wł.)

 

Typ „Pert” (1916)

1023 tk, tp; 54,1×11,0/18,3×3,66 m; 1 MPDC, 2 k cyl., 2000 KM, bkoł, 13 w; tw, / ; ×pl; z. .

PERT (W 42) (../5.4.16/..16; § 1962; §§ 1962, Hendrik-Ido-Ambacht)

 

Typ „Frisky” (1918)

ts, tp, 579 BRT; 47,3(mp)×9,4×4,57 m; 1 MPV3, 2 k cyl., 1200 KM, 1 śr, 11 w; tw, / ; ×pl; z. .

SAUCY (W ...) (../..18/.8.18; sprz. ..: ?; rekw. 39: HR; †4.9.40, Forth, 1 mina)

 

Typ „Resolve” (1918-19)

1130 tk, 1370 tp; 55,5×10,4×4,27/5,18 m; 2 MPV3, 2 k cyl., 2400 KM, 2 śr, 14 w; 200 tw, / ; .× pl; z. 24.

RESOLVE (W 85) (../30.7.18/..; sprz. 22.9.50: ?)

RESPOND (W 92) (../21.11.18/..; §§ 1956, Wł.)

RETORT (W 84) (../..18/..18; sprz. 19.9.58: ?)

ROLLICKER (W 95, ..: W 00) (../16.1.19/..; ..: nig. „?”; 3.34: br.; § 24.6.52; §§ 1952, Dunston)

ROYSTERER (W 91) (../4.2.19/..; §§ 12.54, Wł.)

? (W ) (../../..; ?)

 

Typ „West” (1918-19)

229 ts, tp, 131 BRT; 27,2×6,4×2,90 m; 1 MPVC, 1 k cyl., 430 KM, 1 śr, 10 w; tw, / ; ×pl; z. .

WEST ACRE (C 9) (../..18/..19; 50: s/t „Lavernock”)

WEST BAY (W 68) (../10.10.18/..19; 53: s/t „Larkspur”)

WEST COCKER (W 10) (../..19/..; ..: TRp; Malta; †9.4.42, Malta, wł. sam., bl; §§ 7.43)

WEST CREEK (W 37) (../24.12.18/..19; 48: s/t „Margaret Lamey”)

WEST DEAN (W ..) (../..19/..; †28.4.42, Malta, wł. sam., bl)

WEST HEATH à SALVO (FY 1672) (../..18/.10.18;

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.